14 December

Det spelar ingen roll hur många utbildningar man har . . .
Sunt förnuft kommer nämligen inifrån.