20 December

Mod är inte alltid att ryta till . . .
Ibland är mod en liten tyst röst som säger ”Jag ska försöka igen i morgon”