23 December

Vi måste tillåta oss att misslyckas mer än
en gång. För just det ger oss förutsättningar att lyckas!