24 December

Ge barnen kärlek, mer kärlek och ännu
mer kärlek – Så brukar folkvettet komma
av sig själv

Tomtebarn