7 December

När man tänker för mycket kan man ibland skapa problem som inte fanns från början.