Äldreomsorg vid 85 år

Initiativtagare till motionen: Medborgare i Klippans kommun

Efter att ha levt ett långt liv kan det kännas tryggt att veta att den dag jag inte klarar av ett eget boende är jag välkommen till ett äldreboende i kommunen. De flesta äldre vill dock försöka klara sig själv så länge det bara är möjligt. Precis som att barn utvecklas olika, gör ålderdomen sig påmind på olika sätt hos oss. Detta gör det svårt att planera för när den dagen kommer då mitt behov av äldreboende är ett faktum.

Idag är det inte de äldres behov som styr om de får plats på något äldreboende eller ej. Det är snarare ekonomin och tillgång till platser som avgör. Vår Framtid –Klippan (VF) vill att kommunens äldre ska känna trygghet, säkerhet samt ha möjlighet till ett värdigt liv på ålderns höst. Processer med utredningar och överklaganden till länsrätten är tidskrävande och skapar stor oro för både den äldre och dess anhöriga. Av den anledningen anser VF att kommunens medborgare över 85 år ska garanteras plats på ett trygghetboende, senior- eller äldreboende utan särskild prövning.

Vår Framtid –Klippan yrkar därför på att fullmäktige beslutar:

  1. att Klippan kommuns medborgare över 85 år garanteras en plats på trygghetsboende, senior- eller äldreboende utan särskild prövning.