Kontakta oss

Ordförande: Ernie Larsson

tfn: 0730 – 91 59 00
e-post: ernie@varframtid.com
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Vice ordförande och Gruppledare: Helena Dådring

tfn: 0709-74 15 12
e-post: helena@varframtid.com

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Sekreterare: Therese Larsson

tfn: 0733-83 80 43
e-post: tea@varframtid.com

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Kassör: Patrik Skoog

e-post: patrik@varframtid.com

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Ledamot: Andreas Brylén

e-post: 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Ledamot: Elin Luckmann

e-post:

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Ledamot: Karl-Gustav Rundberg

e-post:

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Suppleant: Gunilla Torstendahl

e-post: gunilla@varframtid.com

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Suppleant: Terese Steen

e-post: terese@varframtid.com

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Suppleant: Richard Kronquist

e-post: 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Hedersordförande: Kenneth Dådring

tfn: 0761 – 74 15 12
e-post: kenneth@varframtid.com

Vårt kansli hittar du på: Storgatan 44 B, Klippan
Våning 2