Lena Landin

Lite om mig själv:
Bor i Klippan tillsammans med min vuxna dotter Anna
Jobbar som personlig assistent
Fritidsintressen är föreningslivet, musik, djur och natur

Min styrka är att jag är öppen för och lyssnar gärna på alla människor. Är övertygad om att alla har någon bra och positiv egenskap.

Jag tycker att det är viktigt att alla människor ska kunna påverka sitt liv även om man inte kan uttrycka sig i tal och skrift.

Jag vill med mitt politiska engagemang få människor närmare varandra. Att kunna känna att man blir lyssnad på och kunna vara med att påverka i processer gör att man känner sig mer delaktig.

Min hjärtefråga är funktionshinderfrågor. Har varit aktiv inom funktionshinderrörelsen länge. Det finns flera områden som behöver förbättringar i vår kommun. Har varit delaktig i att starta fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning i kommunen och vill fortsätta arbeta för utveckling av LSS.