Therese Larsson

Namn: Therese ”Tea” Larsson
Ålder: 34
Bor: I Klippan sen 2007, i kommunen sen 2000
Yrke: Lärare i fritidshem

Jag anser att vikten av att värna om våra demokratiska principer, att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, är otroligt viktig!

Det jag brinner för är barnen, att de får den hjälp, stöttning och anpassning de behöver för att kunna bli sitt bästa jag.

Vi måste rikta rätt kompetens till rätt uppdrag, ha en kunnig och tydlig ledning samt avlasta pedagoger så att de kan lägga fokus på rätt saker – undervisning!

Jag vill även att ungdomsverksamheten fortsätter utvecklas. Samarbeten mellan skola och föreningar bör etableras och utvecklas ytterligare, för att kunna erbjuda fler ungdomar en meningsfull och utvecklande fritid.

Min styrka är att tänka utanför boxen och se saker ur olika sammanhang och perspektiv.