Nr 9 Terese Steen

Jag heter Terese Steen och är 53 år. Jag är uppvuxen i Klippan, men bor sedan 1986 i Ljungbyhed med sambo och hund. När jag går till jobbet så gör jag det till Tereses hårstuga där jag arbetar som frisör.

En fråga som är mycket viktigt för mig är de äldre som behöver vård och omsorg i Klippans kommun.
Vi måste se till att byråkratin minskar och att vi lyssnar på de äldre och deras anhöriga. Självklart måste vi också lyssna på de som arbetar inom äldreomsorgen.
Jag vill att det ska finnas aktiviteter som stimulerar de äldre så att de får en meningsfull vardag. Detta gäller oavsett om man bor hemma eller på kommunens äldreboende.

Som politiker har vi ett ansvar att vara ute på fältet för att se och uppleva verkligheten.

Slutligen: Vi ska använda vårt sunda förnuft!