Currently browsing category

Val 2022

Din röst på Vår Framtid!!!

Vår Framtid-Klippan är partiet som enbart verkar för lokala frågor vi lyssnar in våra invånares synpunkter från hela kommunen.Vi vill också att alla beslut ska vara tagna utifrån ett barn, äldre och funktionsbegränsningsperspektiv.

Svar – ”Öppet brev till Klippans kommuns politiker”

Insändare www.hd.se 220829 Frågor från vårdnadshavare på Ljungbyhedsskolan: • Tycker ni det är rätt att grundskolan har så knappa resurser att barnen inte har tillgång till en egen lärobok i svenska, engelska, språk, NO och SO? • Är ni beredda att åtgärda detta genom att tillföra mer ekonomiska medel till …

Det här vill vi göra – Kultur & fritid

Kommunen måste sitta i förarstolen och aktivt driva bevarandet och utvecklandet av de kulturskatter som bedöms vara av störst värde. Herrevads Kloster, Ljungbyheds militärhistoria, Skäralid och Klippans pappersbruk skulle kunna vara sådana. Att definiera våra kulturskatter och prioritera desamma borde vara ett första steg mot detta. Kulturens hus . . …

Det här vill vi göra – Barn & utbildning

I takt med att befolkningsmängden i kommunen ökar kommer fler barn och ungdomar beredas plats på förskola, grundskola, gymnasium och särskola. Vi planerar därför långsiktigt och är förberedda för framtidens behov. En satsning med 100 miljoner kronor över en 6 årsperiod är ett stöd till barnomsorgen för att säkerställa kvalitén …

Det här vill vi göra – Sociala åtgärder

ALLMÄNT: Den sociala sektorn kommer att få en framträdande roll framöver. Det kommer att diskuteras kostnader. I Klippans kommun ska vi hålla hög kvalitet inom alla socialtjänstens områden. Vi ska kontinuerligt arbeta med kompetenshöjning på alla nivåer. Rätt utbildad personal på rätt ställe! Ett samhälle för alla är ett samhälle …

Klippan . . . En inlands- kommun I nordvästra skåne

Allt fler arbetar idag på annan ort än den man är bosatt i. Samtidigt ökar inflyttningen till städerna, men även intresset för att bo naturnära, men ändå nära till storstadens attraktioner och jobb. Detta öppnar upp möjligheter även för lite mindre, och geografiskt ”nära” kommuner att öka sin attraktionskraft som …