Din röst på Vår Framtid!!!

Vår Framtid-Klippan är partiet som enbart verkar för lokala frågor vi lyssnar in våra invånares synpunkter från hela kommunen.
Vi vill också att alla beslut ska vara tagna utifrån ett barn, äldre och funktionsbegränsningsperspektiv.