Currently browsing author

Helena

Till er alla – Från oss alla. . .

Vilket fantastiskt resa Vår Framtid gjort under 2023. Nu tar vi lite julledigt och önskar er alla en riktigt Som medlem i Vår Framtid kommer du inom kort få en sammanfattning av 2023 samt vad som är på gång under 2024. . . Så håll koll på din mail 😉

20 December

Mod är inte alltid att ryta till . . . Ibland är mod en liten tyst röst som säger ”Jag ska försöka igen i morgon”

17 December

Lyssna på äldre människor, inte för att de alltid har rätt, utan för att de har större erfarenhet att ha fel. . .

15 December

Om man alltid har roligt så märker man inte att man har roligt . . . därför måste man också ibland ha tråkigt . . .    

18-19 aug – Gammelmarknad, Ljungbyhed

Vår Framtid & Klippanstyret kommer självklart vara på plats!Fredag 12:00-20:00Lördag 10:00 – 17:00 Ta chansen och kom och träffa vårt parti.Vi vill gärna höra vad just DU tycker är viktigt för att Klippans kommun ska bli en bättre kommun.Dessutom berättar vi gärna vad vi gjort och vad som är på …

Vänner – det är nu det börjar!!!

Så har då den kommande mandatperiodens styre spikats. I en valteknisk samverkan med SD och KD har Vår Framtid fått möjligheten att ingå både i nämnder och styrelser. Vi har blivit tilldelade både ordinarie och ersättarplatsplatser i istort sett alla nämnder och styrelser. Vi har även en vice ordförandeplats (BUN) …

Din röst på Vår Framtid!!!

Vår Framtid-Klippan är partiet som enbart verkar för lokala frågor vi lyssnar in våra invånares synpunkter från hela kommunen.Vi vill också att alla beslut ska vara tagna utifrån ett barn, äldre och funktionsbegränsningsperspektiv.

Svar – ”Öppet brev till Klippans kommuns politiker”

Insändare www.hd.se 220829 Frågor från vårdnadshavare på Ljungbyhedsskolan: • Tycker ni det är rätt att grundskolan har så knappa resurser att barnen inte har tillgång till en egen lärobok i svenska, engelska, språk, NO och SO? • Är ni beredda att åtgärda detta genom att tillföra mer ekonomiska medel till …

Det här vill vi göra – Kultur & fritid

Kommunen måste sitta i förarstolen och aktivt driva bevarandet och utvecklandet av de kulturskatter som bedöms vara av störst värde. Herrevads Kloster, Ljungbyheds militärhistoria, Skäralid och Klippans pappersbruk skulle kunna vara sådana. Att definiera våra kulturskatter och prioritera desamma borde vara ett första steg mot detta. Kulturens hus . . …

Det här vill vi göra – Barn & utbildning

I takt med att befolkningsmängden i kommunen ökar kommer fler barn och ungdomar beredas plats på förskola, grundskola, gymnasium och särskola. Vi planerar därför långsiktigt och är förberedda för framtidens behov. En satsning med 100 miljoner kronor över en 6 årsperiod är ett stöd till barnomsorgen för att säkerställa kvalitén …

Det här vill vi göra – Sociala åtgärder

ALLMÄNT: Den sociala sektorn kommer att få en framträdande roll framöver. Det kommer att diskuteras kostnader. I Klippans kommun ska vi hålla hög kvalitet inom alla socialtjänstens områden. Vi ska kontinuerligt arbeta med kompetenshöjning på alla nivåer. Rätt utbildad personal på rätt ställe! Ett samhälle för alla är ett samhälle …

Klippan . . . En inlands- kommun I nordvästra skåne

Allt fler arbetar idag på annan ort än den man är bosatt i. Samtidigt ökar inflyttningen till städerna, men även intresset för att bo naturnära, men ändå nära till storstadens attraktioner och jobb. Detta öppnar upp möjligheter även för lite mindre, och geografiskt ”nära” kommuner att öka sin attraktionskraft som …

3 x Sunt förnuft . . .

De tre viktiga sakerna för att uppnå någonting värdefullt är för det första hårt arbete, för det andra envishet, för det tredje, sunt förnuft. // Thomas Alva Edison Det är tusen gånger bättre att ha sunt förnuft utan bildning än att vara bildad utan sunt förnuft. // Robert Green Ingersoll …

”Jag hoppas att vi politiker ska våga börja i rätt ände”

Insändare hd.se/klippan 2022-01-30 Jag delar allt i Lars Johan ”Foppa” Forsbergs kloka insändare angående att vi ska hjälpas åt att vi ska värna de som mest behöver hjälp. Önskar att vi politiker alltid kunde leva upp till detta. Tyvärr har jag flertalet gånger under de snart 20 år jag varit aktiv i …

God fortsättning på det nya året Vänner!!!

Ett år som kommer att präglas av att vi tillsammans och på bred front hjälps åt med att synliggöra vår politik inför det stundande valet. Som ni alla vet utgår Vår Framtid inte från en röd, grön, blå eller brun ideologi. Vi utgår i stället från våra medborgares bästa där …

Coronavacc – Är du 18 år eller äldre?

Saxat från Facebook Region Skåne Är du 18 år eller äldre? Har det gått minst sex månader sedan din andra dos? Just nu finns det gott om lediga tider och bokningen görs enklast via 1177.se. Du kan boka in dig var du vill där det finns en ledig tid, antingen …

Info från Carl-Johan Sonesson, Regionstyrelsens ordf.

Saxat från Facebook 20-12-09 Den här veckan börjar kallelserna gå ut till cirka 100 000 personer i medicinska riskgrupper oavsett ålder, ung som gammal, och som behöver en tredje spruta covidvaccin. Om några dagar kan även alla i åldersgruppen 60-64 år få sin tredje spruta. Tider för vaccinering bokas via …

Snöanalys. . .

En liten omvärldsanalys eller snarare Sverigeanalys från söder till norr 2021-12-08 kl. 20:15 Klippan: Snöröjningsproblem för våra kommuninvånareTemperatur: +1,0 Storsaivis, Norrbotten:Snöröjning inget problem, egenhändiga stigar upptrampadeTemperatur: -24,6

Info. från Carl-Johan Sonesson, Regionstyrelsens ordf.

Saxat från Facebook 2021-12-08 Några positiva signaler. 1. Tre Pfizer-doser verkar ge gott skydd enligt företaget själv. Mer data kommer inom kort. 2. Är det dessutom så att omikronvarianten skulle visa sig vara lite snällare än Deltan avseende hur många som blir svårt sjuka så är det ännu mer positivt, …

Svar från Ledamöter och ersättare i socialnämnden.

Nu har vi fått svar från socialnämnden på ”min mening” insänd av Vår Framtids KF-grupp den 27/10.Vår Framtid ställde en fråga vid kommunfullmäktige 2021-10-25. Frågan var ” Tycker Socialnämndens ordförande att Klippans kommun hanterar våra brukare påLSS-boenden på ett bra och respektfullt sätt?”Svaret vid KF var att ”Ja, jag tycker …