Currently browsing author

Helena

3 x Sunt förnuft . . .

De tre viktiga sakerna för att uppnå någonting värdefullt är för det första hårt arbete, för det andra envishet, för det tredje, sunt förnuft. // Thomas Alva Edison Det är tusen gånger bättre att ha sunt förnuft utan bildning än att vara bildad utan sunt förnuft. // Robert Green Ingersoll …

God fortsättning på det nya året Vänner!!!

Ett år som kommer att präglas av att vi tillsammans och på bred front hjälps åt med att synliggöra vår politik inför det stundande valet. Som ni alla vet utgår Vår Framtid inte från en röd, grön, blå eller brun ideologi. Vi utgår i stället från våra medborgares bästa där …

Coronavacc – Är du 18 år eller äldre?

Saxat från Facebook Region Skåne Är du 18 år eller äldre? Har det gått minst sex månader sedan din andra dos? Just nu finns det gott om lediga tider och bokningen görs enklast via 1177.se. Du kan boka in dig var du vill där det finns en ledig tid, antingen …

Info från Carl-Johan Sonesson, Regionstyrelsens ordf.

Saxat från Facebook 20-12-09 Den här veckan börjar kallelserna gå ut till cirka 100 000 personer i medicinska riskgrupper oavsett ålder, ung som gammal, och som behöver en tredje spruta covidvaccin. Om några dagar kan även alla i åldersgruppen 60-64 år få sin tredje spruta. Tider för vaccinering bokas via …

Snöanalys. . .

En liten omvärldsanalys eller snarare Sverigeanalys från söder till norr 2021-12-08 kl. 20:15 Klippan: Snöröjningsproblem för våra kommuninvånareTemperatur: +1,0 Storsaivis, Norrbotten:Snöröjning inget problem, egenhändiga stigar upptrampadeTemperatur: -24,6

Info. från Carl-Johan Sonesson, Regionstyrelsens ordf.

Saxat från Facebook 2021-12-08 Några positiva signaler. 1. Tre Pfizer-doser verkar ge gott skydd enligt företaget själv. Mer data kommer inom kort. 2. Är det dessutom så att omikronvarianten skulle visa sig vara lite snällare än Deltan avseende hur många som blir svårt sjuka så är det ännu mer positivt, …

Svar från Ledamöter och ersättare i socialnämnden.

Nu har vi fått svar från socialnämnden på ”min mening” insänd av Vår Framtids KF-grupp den 27/10.Vår Framtid ställde en fråga vid kommunfullmäktige 2021-10-25. Frågan var ” Tycker Socialnämndens ordförande att Klippans kommun hanterar våra brukare påLSS-boenden på ett bra och respektfullt sätt?”Svaret vid KF var att ”Ja, jag tycker …

Är vi på väg tillbaka till institutionerna?

Fråga till Socialnämndens ordförande (Kommunfullmäktige 2020-10-25) LSS lagen säger så här:Det övergripande målet för verksamheten enligt LSS är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.  För samtliga boendeformer gäller att de är den enskildes hem och att de inte har en institutionell prägel Socialstyrelsen beskriver så här: För …

Info från Carl-Johan Sonesson, Region Skånes ordf.

Saxat från Facebook 2021-10-17 På lördagen höll Skånes vårdcentraler öppet hus för vaccinering mot covid-19. Under de sju timmar drop-in-mottagningarna hade öppet valde fler än 10 000 personer att vaccinera sig. Den preliminära sammanräkningen av antalet utförda vaccinationer under lördagen pekade på söndagsförmiddagen mot ett mycket gott resultat för de …

Info från Carl Johan Sonesson, Regionstyrelsens ordf.

Saxat från Facebook 2021-09-17 Fredag 17 september klockan 18.00. Skånes kamp mot Coronan. (Min allra sista Coronauppdatering av det här slaget). Siffrorna pekar på färre antal konstaterade fall idag jämfört med för en vecka sedan. Antalet inlagda på Iva är fortfarande sju personer och antalet på vårdavdelning utan Iva är …

Klippanpolitiker – våga ta rätt beslut!

Vi politiker i Klippans kommun har sedan länge ett inbyggt, dämpat förhållningssätt till verkligheten. I grund och botten bygger det på att vi egentligen inte vill något annat än vad vi gör och har idag. Bakom detta finns också en djupt rotad och uttalad tes om att ”det ska vara …

Kallelse till Nomineringsmöte

Vänner! Valet 2022 närmar sig med stormsteg. För att få deltaga som parti och som kandidater i ett parti måste vi förhålla oss till en tidsplan som är satt av Valmyndigheten. Vår Framtid kommer därför att ha ett nomineringsmöte där du som medlem får möjlighet att få med ditt namn …

Info från Carl Johan Sonesson, Regionstyrelsens ordf.

Saxat från Facebook 2021-07-31 Fredag 30 juli klockan 17:10. Skånes kamp mot Coronan. Hittills har 47 procent av alla 18–29 åringar i Skåne fått en första dos vaccin. Detta är viktigt eftersom ökningen som just nu är relativt hög med r-tal över 1.0 i merparten av Sverige sker främst bland …

Info från Carl Johan Sonesson, Regionstyrelsens ordf.

Saxat från Facebook 2021-07-22 Torsdag 22 juli klockan 19:15. Skånes kamp mot Coronan. Slutstriden. Här kommer lite information kring vad som gäller med vaccineringen för alla ungdomar som är födda 2004 och 2005. Själv har jag lite ledigt nu några veckor vilket är behövligt och det blir mest bad, gym …

Rapport från KF 21-06-28

Efter ett ordförandebyte där KF:S ordförande Gunilla Svensson (S) tackade för sig och Tony Svensson (M) tog över ordförandeklubban för resten av mandatperioden tog fullmäktige fart. Först på agendan stod Budget 2022. Vår Framtids KF grupp hade diskuterat sig samman några dagar före mötet och bestämt hur vi skulle agera …

WOW!!! Heja Växjö!!!

Saxat från Facebook (Lena Landin) 2021-06-27(Smålandsposten) Långsiktiga satsningar stärker Växjö kommuns LSS-verksamheter Växjö ska vara en varm och välkomnande plats för alla individer att bo, leva och utvecklas i. Här ska alla ges möjlighet att känna delaktighet, inkludering och ges goda förutsättningar för ett bra liv. För att även våra …

Trevlig midsommar!!!

Midsommar är en högtid som firas nära sommarsolståndet, främst i norra Europa. I Finland och Sverige infaller den numera under perioden 20–26 juni, med inledande högtidsafton fredagen 19–25 juni. Det är okänt om midsommarfirande förekom under förkristen tid, varför alla förkristna kopplingar är spekulativa.[3] Sett ur astronomisk  synvinkel infaller sommarsolståndet på norra …

Maktfullkomlighet!!!

Vi ser det i lokalpolitiken. Vi ser det på riksplanet. Effekterna av den maktfullkomlighet och bristen på lyhördhet och självkritik som de styrande partierna står för. Idag ett misstroende riktat mot vår regering som föll med siffrorna 181 röster för ett misstroendebeslut och 109 röster emot. Trots dess tydliga siffror …

Gunilla Svensson (S) lämnar ordföranderollen i Klippans fullmäktige

Saxat från hd.se/klippan 2021-06-16 Sedan valet 2018 har socialdemokraternas Gunilla Svensson suttit på ordförandeposten i Klippans kommunfullmäktige. Nu lämnar hon uppdraget – men stannar i politiken. Efter drygt två år som ordförande i fullmäktige känner Gunilla Svensson att det är dags att lämna över klubban till någon annan. – Jag …

Info från Carl Johan Sonesson, Regionstyrelsens ordf.

Saxat från Facebook 2021-06-15 Fredag 15 juni klockan 13.15. Skånes kamp mot Coronan. Slutstriden. Från och med i kväll blir det möjligt även för åldersgruppen 35-39 år, det vill säga de som är födda 1986 eller tidigare att boka tid. På skane.se finns en samlingssida där man kan se lediga …

Var stolt. . .

Vi önskar alla medlemmar, blivande medlemmar och alla ni andra en riktigt skön nationaldag // Styrelsen Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag firas den 6 juni varje år och är en helgdag i Sverige. Tidigare firades 6 juni enbart som ”svenska flaggans dag” och det var först 1983 som dagen även fick status …

Info från Carl Johan Sonesson, Regionstyrelsens ordf.

Saxat från Facebook 2021-06-04 Fredag 4 juni klockan 13:40. Skånens kamp mot Coronan. Slutstriden. Idag är det ännu bättre siffror än förra fredagen. Nu faller alla kurvor snabbt och brant. Nu är det färre än 50 inlagda på sjukhus för covid-19 och betydligt färre nya fall varje dag. Det är …