Currently browsing author

Helena

Vänner – det är nu det börjar!!!

Så har då den kommande mandatperiodens styre spikats. I en valteknisk samverkan med SD och KD har Vår Framtid fått möjligheten att ingå både i nämnder och styrelser. Vi har blivit tilldelade både ordinarie och ersättarplatsplatser i istort sett alla nämnder och styrelser. Vi har även en vice ordförandeplats (BUN) …

Din röst på Vår Framtid!!!

Vår Framtid-Klippan är partiet som enbart verkar för lokala frågor vi lyssnar in våra invånares synpunkter från hela kommunen.Vi vill också att alla beslut ska vara tagna utifrån ett barn, äldre och funktionsbegränsningsperspektiv.

Svar – ”Öppet brev till Klippans kommuns politiker”

Insändare www.hd.se 220829 Frågor från vårdnadshavare på Ljungbyhedsskolan: • Tycker ni det är rätt att grundskolan har så knappa resurser att barnen inte har tillgång till en egen lärobok i svenska, engelska, språk, NO och SO? • Är ni beredda att åtgärda detta genom att tillföra mer ekonomiska medel till …

Det här vill vi göra – Kultur & fritid

Kommunen måste sitta i förarstolen och aktivt driva bevarandet och utvecklandet av de kulturskatter som bedöms vara av störst värde. Herrevads Kloster, Ljungbyheds militärhistoria, Skäralid och Klippans pappersbruk skulle kunna vara sådana. Att definiera våra kulturskatter och prioritera desamma borde vara ett första steg mot detta. Kulturens hus . . …

Det här vill vi göra – Barn & utbildning

I takt med att befolkningsmängden i kommunen ökar kommer fler barn och ungdomar beredas plats på förskola, grundskola, gymnasium och särskola. Vi planerar därför långsiktigt och är förberedda för framtidens behov. En satsning med 100 miljoner kronor över en 6 årsperiod är ett stöd till barnomsorgen för att säkerställa kvalitén …

Det här vill vi göra – Sociala åtgärder

ALLMÄNT: Den sociala sektorn kommer att få en framträdande roll framöver. Det kommer att diskuteras kostnader. I Klippans kommun ska vi hålla hög kvalitet inom alla socialtjänstens områden. Vi ska kontinuerligt arbeta med kompetenshöjning på alla nivåer. Rätt utbildad personal på rätt ställe! Ett samhälle för alla är ett samhälle …

Klippan . . . En inlands- kommun I nordvästra skåne

Allt fler arbetar idag på annan ort än den man är bosatt i. Samtidigt ökar inflyttningen till städerna, men även intresset för att bo naturnära, men ändå nära till storstadens attraktioner och jobb. Detta öppnar upp möjligheter även för lite mindre, och geografiskt ”nära” kommuner att öka sin attraktionskraft som …

3 x Sunt förnuft . . .

De tre viktiga sakerna för att uppnå någonting värdefullt är för det första hårt arbete, för det andra envishet, för det tredje, sunt förnuft. // Thomas Alva Edison Det är tusen gånger bättre att ha sunt förnuft utan bildning än att vara bildad utan sunt förnuft. // Robert Green Ingersoll …

God fortsättning på det nya året Vänner!!!

Ett år som kommer att präglas av att vi tillsammans och på bred front hjälps åt med att synliggöra vår politik inför det stundande valet. Som ni alla vet utgår Vår Framtid inte från en röd, grön, blå eller brun ideologi. Vi utgår i stället från våra medborgares bästa där …

Coronavacc – Är du 18 år eller äldre?

Saxat från Facebook Region Skåne Är du 18 år eller äldre? Har det gått minst sex månader sedan din andra dos? Just nu finns det gott om lediga tider och bokningen görs enklast via 1177.se. Du kan boka in dig var du vill där det finns en ledig tid, antingen …

Info från Carl-Johan Sonesson, Regionstyrelsens ordf.

Saxat från Facebook 20-12-09 Den här veckan börjar kallelserna gå ut till cirka 100 000 personer i medicinska riskgrupper oavsett ålder, ung som gammal, och som behöver en tredje spruta covidvaccin. Om några dagar kan även alla i åldersgruppen 60-64 år få sin tredje spruta. Tider för vaccinering bokas via …

Snöanalys. . .

En liten omvärldsanalys eller snarare Sverigeanalys från söder till norr 2021-12-08 kl. 20:15 Klippan: Snöröjningsproblem för våra kommuninvånareTemperatur: +1,0 Storsaivis, Norrbotten:Snöröjning inget problem, egenhändiga stigar upptrampadeTemperatur: -24,6

Info. från Carl-Johan Sonesson, Regionstyrelsens ordf.

Saxat från Facebook 2021-12-08 Några positiva signaler. 1. Tre Pfizer-doser verkar ge gott skydd enligt företaget själv. Mer data kommer inom kort. 2. Är det dessutom så att omikronvarianten skulle visa sig vara lite snällare än Deltan avseende hur många som blir svårt sjuka så är det ännu mer positivt, …

Svar från Ledamöter och ersättare i socialnämnden.

Nu har vi fått svar från socialnämnden på ”min mening” insänd av Vår Framtids KF-grupp den 27/10.Vår Framtid ställde en fråga vid kommunfullmäktige 2021-10-25. Frågan var ” Tycker Socialnämndens ordförande att Klippans kommun hanterar våra brukare påLSS-boenden på ett bra och respektfullt sätt?”Svaret vid KF var att ”Ja, jag tycker …

Är vi på väg tillbaka till institutionerna?

Fråga till Socialnämndens ordförande (Kommunfullmäktige 2020-10-25) LSS lagen säger så här:Det övergripande målet för verksamheten enligt LSS är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.  För samtliga boendeformer gäller att de är den enskildes hem och att de inte har en institutionell prägel Socialstyrelsen beskriver så här: För …

Info från Carl-Johan Sonesson, Region Skånes ordf.

Saxat från Facebook 2021-10-17 På lördagen höll Skånes vårdcentraler öppet hus för vaccinering mot covid-19. Under de sju timmar drop-in-mottagningarna hade öppet valde fler än 10 000 personer att vaccinera sig. Den preliminära sammanräkningen av antalet utförda vaccinationer under lördagen pekade på söndagsförmiddagen mot ett mycket gott resultat för de …

Info från Carl Johan Sonesson, Regionstyrelsens ordf.

Saxat från Facebook 2021-09-17 Fredag 17 september klockan 18.00. Skånes kamp mot Coronan. (Min allra sista Coronauppdatering av det här slaget). Siffrorna pekar på färre antal konstaterade fall idag jämfört med för en vecka sedan. Antalet inlagda på Iva är fortfarande sju personer och antalet på vårdavdelning utan Iva är …

Klippanpolitiker – våga ta rätt beslut!

Vi politiker i Klippans kommun har sedan länge ett inbyggt, dämpat förhållningssätt till verkligheten. I grund och botten bygger det på att vi egentligen inte vill något annat än vad vi gör och har idag. Bakom detta finns också en djupt rotad och uttalad tes om att ”det ska vara …