”Jag hoppas att vi politiker ska våga börja i rätt ände”

Insändare hd.se/klippan 2022-01-30

Jag delar allt i Lars Johan ”Foppa” Forsbergs kloka insändare angående att vi ska hjälpas åt att vi ska värna de som mest behöver hjälp. Önskar att vi politiker alltid kunde leva upp till detta.

Tyvärr har jag flertalet gånger under de snart 20 år jag varit aktiv i politiken i vår kommun hört från absolut högsta politiska ledning att ”det är bra att vi blir anmälda lite då och då, så vi vet att vi ligger rätt”. Med detta menat att vi inte ska vara för givmilda i våra bedömningar i olika frågor.

Med en sådan utgångspunkt i regler, paragrafer och förordningar kommer enskilda medborgare väldigt lätt i kläm. Hade vi i stället i alla sammanhang börjat med individen i centrum hade det däremot blivit betydligt mycket bättre för den enskilde. Möjligen att vi då också hade blivit anmälda enstaka gånger fast då för att vi varit lite för positiva i våra bedömanden.

I min värld är det precis därför som vi politiker finns. Tjänstemännen följer de regler som finns och ger förslag på beslut till oss förtroendevalda utifrån detta. Vi förtroendevalda kan i de fall vi ser att enskilda kommer i kläm enligt regelverket, besluta för den enskilde och därmed också emot de regler och bestämmelser som finns.

Det är en grundläggande skillnad i detta. Å ena sidan värnar vi vårt regelverk och har därmed ett begränsat medborgarfokus. Å andra sidan värnar vi först och främst den enskilde och sätter därmed våra medborgare i fokus.

Beroende på i vilken ände vi börjar, kommer effekterna att bli radikalt olika.

Jag hoppas att vi politiker ska våga börja i rätt ände. Inte bara ibland. Utan alltid.

Kenneth Dådring
Gruppledare Vår Framtid Klippan