Om VÅR FRAMTID – Klippan

VÅR FRAMTID är ett lokalt politiskt parti som verkar för kommuninvånarna i Klippan. Vi vill lyssna in och möta invånarna i hela kommunen. Genom att endast fokusera och lyfta kommunfrågor vill vi förändra utifrån ett lokalperspektiv där samtliga beslut ska vara tagna utifrån ett barn-, äldre- och funktionsbegränsningsperspektiv.

VÅR FRAMTID arbetar lösningsorienterat och anser att den kommunala politiken bör vara mindre kontraproduktiv och inte ”fastna” i den traditionella höger- eller vänsterskalan som på riksnivå. Vi anser att kommunfrågorna är unika för vår kommun och ska lösas utifrån vår kommuns möjligheter och förutsättningar.

VÅR FRAMTID vill att vår kommun ska vara trygg, attraktiv, och bra att bo i. Detta oavsett om man röstar Rött, Blått eller Grönt. Alla kommunens medborgare har rätt att komma till tals. Det har ingen betydelse vilken åldersgrupp man tillhör eller var i kommunen man bor. Det är kommunens medborgare som skapar kommunen.

VÅR FRAMTID vill att alla invånare ska ha samma rättigheter och möjligheter, men också skyldigheter. Kommunen ska fortsätta arbeta mot att erbjuda oss invånare en god service. Och Klippans vision som är antagen av kommunfullmäktige ska gälla alla: ”Klippan – en kommun där vi tillsammans skapar goda förutsättningar att växa upp, leva och verka. Här bor och mår vi bra!”

Det är kommunens invånare värda!