Currently browsing category

Parti

Till er alla – Från oss alla. . .

Vilket fantastiskt resa Vår Framtid gjort under 2023. Nu tar vi lite julledigt och önskar er alla en riktigt Som medlem i Vår Framtid kommer du inom kort få en sammanfattning av 2023 samt vad som är på gång under 2024. . . Så håll koll på din mail 😉

18-19 aug – Gammelmarknad, Ljungbyhed

Vår Framtid & Klippanstyret kommer självklart vara på plats!Fredag 12:00-20:00Lördag 10:00 – 17:00 Ta chansen och kom och träffa vårt parti.Vi vill gärna höra vad just DU tycker är viktigt för att Klippans kommun ska bli en bättre kommun.Dessutom berättar vi gärna vad vi gjort och vad som är på …

Vänner – det är nu det börjar!!!

Så har då den kommande mandatperiodens styre spikats. I en valteknisk samverkan med SD och KD har Vår Framtid fått möjligheten att ingå både i nämnder och styrelser. Vi har blivit tilldelade både ordinarie och ersättarplatsplatser i istort sett alla nämnder och styrelser. Vi har även en vice ordförandeplats (BUN) …

God fortsättning på det nya året Vänner!!!

Ett år som kommer att präglas av att vi tillsammans och på bred front hjälps åt med att synliggöra vår politik inför det stundande valet. Som ni alla vet utgår Vår Framtid inte från en röd, grön, blå eller brun ideologi. Vi utgår i stället från våra medborgares bästa där …

Svar från Ledamöter och ersättare i socialnämnden.

Nu har vi fått svar från socialnämnden på ”min mening” insänd av Vår Framtids KF-grupp den 27/10.Vår Framtid ställde en fråga vid kommunfullmäktige 2021-10-25. Frågan var ” Tycker Socialnämndens ordförande att Klippans kommun hanterar våra brukare påLSS-boenden på ett bra och respektfullt sätt?”Svaret vid KF var att ”Ja, jag tycker …

Är vi på väg tillbaka till institutionerna?

Fråga till Socialnämndens ordförande (Kommunfullmäktige 2020-10-25) LSS lagen säger så här:Det övergripande målet för verksamheten enligt LSS är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.  För samtliga boendeformer gäller att de är den enskildes hem och att de inte har en institutionell prägel Socialstyrelsen beskriver så här: För …

Klippanpolitiker – våga ta rätt beslut!

Vi politiker i Klippans kommun har sedan länge ett inbyggt, dämpat förhållningssätt till verkligheten. I grund och botten bygger det på att vi egentligen inte vill något annat än vad vi gör och har idag. Bakom detta finns också en djupt rotad och uttalad tes om att ”det ska vara …

Kallelse till Nomineringsmöte

Vänner! Valet 2022 närmar sig med stormsteg. För att få deltaga som parti och som kandidater i ett parti måste vi förhålla oss till en tidsplan som är satt av Valmyndigheten. Vår Framtid kommer därför att ha ett nomineringsmöte där du som medlem får möjlighet att få med ditt namn …

Rapport från KF 21-06-28

Efter ett ordförandebyte där KF:S ordförande Gunilla Svensson (S) tackade för sig och Tony Svensson (M) tog över ordförandeklubban för resten av mandatperioden tog fullmäktige fart. Först på agendan stod Budget 2022. Vår Framtids KF grupp hade diskuterat sig samman några dagar före mötet och bestämt hur vi skulle agera …

Maktfullkomlighet!!!

Vi ser det i lokalpolitiken. Vi ser det på riksplanet. Effekterna av den maktfullkomlighet och bristen på lyhördhet och självkritik som de styrande partierna står för. Idag ett misstroende riktat mot vår regering som föll med siffrorna 181 röster för ett misstroendebeslut och 109 röster emot. Trots dess tydliga siffror …

Rapport från KF 2021-05-24

Maj månads Kommunfullmäktige avhandlades igår kväll (24/5). Vår Framtid representerades av Helena och mig (Kenneth). Innan mötet hölls det inledande partiöverläggningar inför valet. Jan Lamberg och jag lyssnade in och diskuterade frågor såsom affischering, valdebatt, agerande utanför och i vallokal, valdistrikt, numerär storlek på kommande nämnder, styrelser och fullmäktige, mm, …

Kommunfullmäktige 21-05-24

Nu är det dags igen . . . . . . Kommunfullmäktige i Klippan sammanträder. Vår Framtid kommer vara representerade med två representanter. Följ oss gärna via direktsändning i webben. På föredragningslistan: 1. Val av justeringsperson 2. Fastställande av föredragningslista 3. Söderåsens miljöförbunds årsredovisning 2020 4. Mat- och måltidspolicy 5. IT-policy 6. Redovisning av lokalt partistöd …

Demokrati = medborgarinflytande ?????????

Idag har vi en ordning som säger att vi genom demokratiska val ska rösta fram de personer och partier som ska företräda oss medborgare. Därefter är det upp till dessa till antalet få personer att under 4 års period fatta beslut för oss alla. Beroende på hur mycket insikt och …

Fullmäktige 2021-04-26 . . .

. . . och första KF sedan mars i fjol, undantaget ett möte, som Vår Framtid har ledamöter fysiskt med på plats.70% av Sveriges kommuner har gått över till helt eller delvis digitala möten. Men inte Klippan. Här tvingar vi istället 41 ledamöter tillsammans med ett par tjänstemän och några …

Beredningsgruppmöte 2021-05-01

Kenneth Dådring och Jan Lamberg öppnar dörrarna på Regnbågen och hälsar välkommen till Vår Framtid -Klippan Samhällsplanering var punkten på dagens agenda.Idag börjar resan mot valet 2022. Första växeln är ilagd och nu kan vi bara öka . . . Vad tycker ni kommuninvånare?Kontakta oss så tar vi med det …

Motion gällande Barn-, äldre- och funktionsbegränsningsperspektiv

På senaste KF togs en av Vår Framtids många motioner upp för beslut. Innebörden i motionen var att det i alla beslut som tas, skall det framgå i protokollet vilka konsekvenser beslutet får, sett ur ett par specificerade punkter. Förutom de ekonomiska konsekvenserna skulle det också finnas med punkterna:– Konsekvenser …

Kommunfullmäktige 2021-04-26

Kommunfullmäktige 2021-04-26Tid: 19:00Plats: Regnbågen, Östra Teatergatan 7 Klippan Ärenden:1. Val av justerare2. Godkännande av dagordning3. Årsredovisning 20204. Revisionsberättelse och granskningsrapport 2020 för Klippans kommun samt prövning av ansvarsfrihet5. Kompletteringsbudget 20216. Förslag till ny Arbetsmiljöpolicy7. Policy för riskbruk, missbruk och beroende8. Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut9. Redovisning av motioner vars beredning ej slutförts10. Svar på motion Miljöpartiet om årlig tradition …

HÖGHASTIGHETSTÅG . . .

Vår Framtid – Klippan är övertygade om att det inte spelar någon som helst roll för någons planering om man kan åka till Stockholm på 2,5 timmar istället för på 3,5 timmar. Däremot är det avgörande för väldigt många att man är framme på utsatt tid. Inget höghastighetståg i världen …

8 veckor till valet!!!

Jag så är det minsann . . . 8 veckor till Sametingsvalet vill säga!!! Alla de 8 Samiska partierna är nu inne i sin slutspurt inför valet. Inkluderat Vuovdega-Skogssamerna, där Helena står som andranamn på deras Sametingslista. Samtidigt har vi passerat halvtid för vår egen mandatperiod, vilket gör att vi …

Vår Framtid är populistiskt . . .

Googlar man på populism får man många träffar. Populism (lat. populus, ”folk”) avser vanligen ett förenklat förhållningssätt till politik, där samhället delas upp i de två grupperna ”folket” och ”eliten”. Folket ses vanligen som bärare av ”sunt förnuft”. Vad eliten gör är dock lite oklart . . . Det har …

Finansiering av gångbro?!?

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har tagit beslutet att föreslå att den sedan tidigare beslutade, men ofinansierade gångbron över järnvägsspåren vid stationen, nu ska finansieras med 30 MSEK från de statliga COVID-pengarna. Här skulle en konstpaus på flera minuter kunna läggas in så att alla ges möjlighet att återhämta och samla sig. …

30 miljoner från statliga COVID-pengar till gångbro. . .

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har tagit beslutet att föreslå att den sedan tidigare beslutade, men ofinansierade gångbron över järnvägsspåren vid stationen, nu ska finansieras med 30 MSEK från de statliga COVID-pengarna. Här skulle en konstpaus på flera minuter kunna läggas in så att alla ges möjlighet att återhämta och samla sig. …

Pandemipengar kan bekosta Klippans gångbro över järnvägen

Med anledning av hd.se artikel 2021-01-24Länk till artikeln Den 24 februari 2020 var ärendet ”Gångbro Klippans järnvägsstation” upp på kommunfullmäktige. Frågor om hur finansieringen var planerad ställdes av bland annat Vår Framtid – Klippan (VF), men inga svar kunde ges.  VF röstade för att ärendet skulle återremitteras pga. att det …

Krav på att inte äventyra demokratin i samband med kommunfullmäktiges möten ställt till de styrande partierna i Klippans kommun (C, M och S)

Gemensam skrivelse 2020-12-10 Att värna demokratin ligger högt på politikers ansvarslista. Det gäller för alla politiker och i alla uppdrag och sammanhang. De styrande partierna i vår kommun, Moderaterna, Socialdemokraterna och Centern, har självfallet ett större ansvar än övriga partier för att tillse att demokratin efterlevs. Detta eftersom det i …

God fortsättning på 2021!

Ett nytt år med många nya förutsättningar väntar oss. . . Precis som för många andra har en helt ”ny” värld öppnat sig och de fysiskt sociala mötena har ersatts av digitala. Vår Framtid – Klippan är just nu inne i en fas med planeringar av hur vi smidigt och …

VF är med!

Saxat från hd.se 2020-12-28 där Vår Framtid – Klippan finns med på ett hörn.Här är de 100 mäktigaste personerna i NV-Skåne – hela listan Vem har varit nordvästra Skånes mäktigaste person under 2020? Politiker, nöjesprofiler, idrottsprofiler, företagare med flera kämpar om titeln. Traditionsenligt rangordnar vi de 100 personer som vi …

Klippans kommun måste agera i frågan om Skäralid . . .

25 november hade Vår Framtid – Klippan en insändare på HD/Nst -Min mening ”Klippans kommun måste agera i frågan om Skäralid”.Länk till Min mening 4 december fick vi ett svar från Hans-Bertil Sinclair (M), Johan Pettersson (S) och Christer Johansson (C). -Vi har gjort vad som är möjligt. . .Länk …

Klippans kommun måste agera i frågan om Skäralid!

Min mening – HD/Klippan Få saker är Klippans kommuninvånare så eniga om . . . vikten av Skäralids Nationalpark med dess närområden och faciliteter. Och det är inte bara vi boende i kommunen som värdesätter dessa tillgångar högt. Hundratusentals besökare från Sverige, Danmark, Tyskland, Holland mfl, besöker årligen Söderåsen och …

Vår Framtid-Klippan – lägesrapport!

Hej alla härliga medlemmar i Vår Framtid – Klippan, blivande medlemmar och övriga! Vi har i stort sett under hela mandatperioden påtalat hur illa ställt det är med styret i vår kommun. Dels att genom motioner hjälpa till och få de styrande partierna att själva få upp ögonen. Här har …

Rapport från kommunfullmäktige 20-10-26

På detta Kommunfullmäktige deltog Vår Framtid – Klippan (VF) med en representant. Delårsrapporten för Klippans kommun per 2020-08-31 och Revisionens granskning av rapporten fanns med på dagordningen. Ett viktigt ärende för oss var också ”Upphandling Bostad med särskild service”. Förutom detta fanns hela 10 motioner från VF som det skulle beslutas …

Kansliet STÄNGT!!!

På grund av rådande omständigheter med Covid -19 kommer kansliet tillsvidare vara stängt. Vi har ALLA ett ansvar för att minska smittspridningen. Vår Framtid – Klippan kommer därför undvika fysiska möte och istället skapa digitala forum för våra möten. Var rädda om varandra och respektera de rekommendationer som kommer från …

Kommunfullmäktige 20-10-26

Datum och tid: 2020-10-26, kl 18:00Plats: Spontanytan, Sågenhuset Vår Framtid – Klippan har 10 motioner som ska upp på detta kommunfullmäktige. Av dessa är förslaget till beslut att Avslå 4 motioner, Bifall 1 motion och Besvarad 5 motioner. Följande punkter behandlas under mötet* Val av justerare* Godkännande av dagordning* Delårsrapport …

Var med och påverka kommunpolitiken i Klippan

Som de flesta vet är Sverige en demokrati vilket innebär att medborgarna har ett gemensamt ansvar för samhället och hur det utvecklas. Genom att engagera sig i vad som sker i kommunen/samhället kan vi påverka hur kommunen styrs och påverkar hur vi vill att kommunen ska formas. Ett sätt att …

Insändare ”Min mening – Klippan”

Klippans politiska ledarskap – än värre Med anledning av det som händer i vår kommun och HD/NST artikel ”Missnöjd moderat fick politikerna att köra över socialförvaltningen” 2020-09-18 har KF-gruppen Vår Framtid – Klippan skrivit en insändare till ”Min Mening” Halvvägs in i mandatperioden har vi flertalet gånger påmints om det …

Kommunfullmäktige 20-09-28

Ärenden 1. Val av justerare 2. Godkännande av dagordning 3. Revidering av styrdokument för krisberedskap 4. Granskning av informationssäkerhet 5. Avvecklande av gemensam nämnd 4 K Upphandling 6. Återföring av medel, mobila teamet 7. Ändring av avgift för kopiering av allmänna handlingar 8. Fråga avseende ”Struktuellt hemlösa utan socialt behov”

Lek med risk för ökad smittspridning!?!

Svår ekvation för kommunfullmäktige!41 ordinarie ledamöter + ev. ersättare + administration (personal) + tekniker + åhörare = ??? Enligt kommunallagen: 42 § Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Alltså kan inte åhörare nekas delta även om antalet personer i lokalen skulle överskrida Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Frågan är då: Kommer det att vara fler …

Insänt till ”Min mening” HD-Klippan

Hur i herrans namn tänker de styrande i Klippan??? Klippans kommunfullmäktige har likt många andra kommuner reducerat antalet ledamöter vid sina möten. Från 41 till 25 ledamöter. Detta givetvis med anledning av att begränsa möjligheterna till smittspridning. Flera andra kommuner har dessutom tagit steget att införa digitala möten så att …

Kommunfullmäktige 20-08-24

1. Val av justerare 2. Fastställande av föredragningslista 3. Budget 2021 och EFP 2022-2023 4. Köp av andel i ägarbolag och tillträde till aktieägaravtal m.m. (avseende Ängelholm Helsingborg Airport) 5. Val till uppdrag i styrelsen och ägarombud i bolaggstämma Ängelholm Helsingborg flygplats Holding AB Plats: Sågenhuset, stora lokalen

Kommunfullmäktige 20-06-22

1. Utdelning av kultur- och föreningsledarpristagare 2. Val av justerare 3. Godkännande av föredragningslista 4. Förslag till brukningsavgifter för allmänna vatten- och avloppsanläggningen 2020 5. Mobilt team i Klippans kommun 6. Förvärv av fastigheten Mölletofta 1:23, verksamhetsmark vid Mölletofta trafikplats 7. Marköverlåtelsesavtal avseende del av fastigheten Östra Ljungby 3:2, markområde på verksamhetsområdet Månstorp 8. Begäran om höjning av …

”Min mening” HD-Klippan

De styrande i Klippan fortsätter oförtrutet med att bruka sin makt genom att så långt möjligt, hålla de mindre partierna utanför. De gör det i sann demokratisk anda eftersom det enligt kommunallagen är helt i sin ordning. För övrigt är det i samma skrift som det framgår att två partier …

Lokalen stängd Juni, Juli, Augusti

Det blev inte som vi tänkt oss . . . Vår tanke var att träffa Er över en kopp kaffe och prata lite framtid för vår kommun – KLIPPAN.Men som vi alla vet blev världen anfallen av Covid -19. Vår Framtid – Klippan följer Folkhälsoinstitutets riktlinjer och undviker fysiska möten …

Kommunfullmäktige 20-05-25

1. Val av justerare 2. Föredragningslista 3. Granskning av upphandling, genomförande och uppföljning av investeringar 4. Granskning av Kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna 5. Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut 6. Biblioteksplan 2020 7. Årsredovisning 2019 för Söderåsens miljöförund 8. Redovisning partistöd 2019 samt utbetalning 2020 9. Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 1:a kvartalet 2020

Från vår gruppledare

Vänner! Då närmar sig ytterligare ett fullmäktige. Tyvärr väljer de styrande att hålla kvar sin linje med fysiska möten. Vi i Vår Framtid – Klippan håller kvar vid vår styrelses beslut att inte närvara vid några större sammankomster eller möten. Sedan vi i början på mars tog detta beslut, har …

”Min mening” HD-Klippan

”Vi bojkottar inte fullmäktige” Kenneth Dådring, gruppledare i Vår framtid Klippan, förklarar varför partiets ledamöter just nu inte närvarar på kommunfullmäktiges möten. Bojkottar fullmäktige — det gör Vår Framtid Klippan verkligen inte! Men eftersom det ryktas att så skulle vara fallet vill vi göra ett klarläggande i frågan. Vår Framtid …

Många frågor vid Kommunfullmäktige 20-04-27

Nu har ledamöterna i KF fått svar på några av frågorna vid Kommunfullmäktige 2020-04-27. Några frågor är fortfarande obesvarade, men åh andra sidan svarade Kommunalrådet Hans-Bertil Sinclair att alla frågor inte skulle bli besvarade. . . Så bättre med några svar än inga alls.

Osynlighet och Kommunfullmäktige 2020-04-27

Vår Framtid – Klippan har i våra tidigare inlägg skrivit om den ”tystnad” som råder från den styrande politiken i Klippan. Många kommuners ledande politiker håller kontakten med sina medborgare via bland annat sociala medier. Men tyvärr är det ”tyst” i Klippans kommun. Efter lite letande på de olika sidorna …

Lyssna på KF 2020-04-27

Här kan ni lyssna och se kommunfullmäktige måndag 2020-04-27Ett kommunfullmäktige med reducerat antal ledamöter.Klicka här På ärendelistan:* Val av justerare* Föredragningslista* Motion från Vår Framtid gällande parkeringstider* Motion från Vår Framtid gällande flaggning för Sveriges två folk* Val av nämndemän vid Helsingborgs Tingsrätt för perioden 2020-2023* Årsredovisning 2019* Revisionsberättelse och …

Kommunfullmäktige 27/4

Fullmäktigeförsamlingen håller ihärdigt i sina fysiska möten. Beslutet att reducera antalet närvarande ledamöter till 25 är taget och det har vi ställt oss bakom. Men vårt beslut att inte deltaga vid några fysiska fullmäktigemöten står fast. Alltså kommer vi inte att deltaga på kommande måndags fullmäktigemöte. Av den anledningen ställer …

Påsktankar

Vänner! Det är besvärliga tider för oss alla! Alla har vi i det som vi idag kallar för vardag, utmaningar vi inte trodde vi någonsin skulle behöva utsättas för. Ingen dag är den andra lik och vi ställs hela tiden inför nya och svåra situationer. Vi kommer alla att ha …

Några ord från VF-gruppledare

Vänner! Det är besvärliga tider för oss alla. Ingen går oberörd igenom den nya vardag som vi alla ställts inför. I tider som dessa är det viktigt att hålla ihop . . . i alla sammanhang. Inom politiken i Klippan försöker vi inom partiet att hålla oss så uppdaterade som …

Styrelsemöte på distans

I dessa Coronatider måste vi alla ta ett stort ansvar. Vi ska skydda oss själva och vi ska skydda vår omgivning. Det innebär att oavsett om vi är smittade eller ej ska vi undvika fysiska möten. Vi kan omöjligt veta om vi bär viruset med oss och sprider det eller …

Gruppmöte 2020-03-19

Vänner! På torsdag var det åter dax för ett gruppmöte. Men med anledning av den situation vi har runt om i världen och i vårt samhälle på grund av Coronaviruset, har vi valt att tillsvidare inte hålla några fysiska möten. Detta med anledning av att rekommendationerna är att  sammankomster människor …

Kommunfullmäktige 2020-03-23

Igår kom handlingarna till kommunfullmäktige måndag den 23 mars. Det är ett bantat kommunfullmäktige och ett fysiskt möte bli av. Dessa ärenden kommer avhandlas: – Information om Klippans kommuns arbete med Covid-19 (Coronaviruset) – Motion angående införande av barnperspektivet i tjänsteskrivelser KS 2020.0074 Förslag till kommunfullmäktige – att remittera motionen …

Utdrag ur VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

Mötet har varit viktigt. Detta för att kunna ta till oss hur både medlemmarna och medborgarna upplever kommunen och vad som kan förändras till det bättre. Allmänpolitiska läget i Klippan 2019Det händer mycket i Klippan nu. Flera projekt och verksamheter börjar i allt större utsträckning synliggöra Klippan. För att nämna …

VF årsmöte avklarat

Ett glatt gäng i blandade åldrar deltog idag på Vår Framtid -Klippans årsmöte. Efter att alla paragrafer var avverkade fortsatte diskussionerna om vart är vi på väg och hur kan vi fortsätta att påverka i just vår kommun. Mycket givande och inspirerande samtal. Tack alla ni som var med!!! Alla …

Kommunfullmäktige 2020-02-24

Vår Framtid – Klippan hade i sitt valprogram 2018 med en gångbro över järnvägsspåren vid stationen. Vid måndagens kommunfullmäktige beslutades att detta nu ska bli en verklighet där Klippans Kommun står för 60% och Trafikverket står för 40% av totala kostnaden för den statliga infrastrukturen. STATLIGA INFRASTRUKTUREN:En gångbro i form …

Kallelse Årsmöte

Ett år går fort och nu närmar sig vårt årsmöte.Datum: 2020-03-08Tid: 15:00Plats: VF lokal, Storgatan 44 B, Klippan Möteshandlingar finns i lokalen och kan även fås via e-post. Frågor/oklarheter??? Kontakta ordförande Ernie LarssonE-post: ernie@varframtid.com