Kallelse till Nomineringsmöte

Vänner!

Valet 2022 närmar sig med stormsteg. För att få deltaga som parti och som kandidater i ett parti måste vi förhålla oss till en tidsplan som är satt av Valmyndigheten. Vår Framtid kommer därför att ha ett nomineringsmöte där du som medlem får möjlighet att få med ditt namn på vår vallista. Du kommer också att ges möjlighet att berätta och informera inom vilka områden du vill verka inom och vilka frågor som engagerar dig mest.

Det är viktigt att du som som har ett intresse för att på något sätt engagera dig politiskt under nästa mandatperiod redan nu ger dig tillkänna och är med på mötet. På så sätt kommer du att ha fulla möjligheter att vara med och påverka vårt samhälle under nästa mandatperiod.

Vi ser nu fram emot att få se just dig på mötet där du kommer att få möta många som tillsammans med dig vill göra skillnad.

Välkommen!!!

DU är varmt välkommen till
Vår Framtids nomineringsmöte

Datum: 210905

Tid:19:00

Plats: Regnbågen (Klippans kulturcenter)

Östra Teatergatan 7, Klippan

  • Nomineringsmötet föreslår en namnlista på  VÅR FRAMTIDS valsedel till Kommunalfullmäktige inför valet 2022.  
  • Förslag till nomineringar skall vara styrelsen tillhanda senast den 210830. Den nominerade skall vara tillfrågad, samt e-postadress och telefonnummer till den nominerade.
  • För att bli nominerade måste du vara medlem i Vår Framtid-Klippan.
  • Endast medlemmar som erlagt årsavgift senast i samband med Kungörandet har rösträtt och får kallelse via e-post. Övriga hänvisa till Partiets hemsida https://varframtid.com/

Nomineringar skickas till Ordf.Ernie Larsson: ernie@varframtid.com

Vi bjuder på fika.

Styrelsen VÅR FRAMTID- KLIPPAN

Förslag till dagordning:
•       Mötets öppnande
•       Val av ordförande och sekreterare till mötet
•       Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
•       Upprop och fastställande av röstlängd
•       Fastställande av dagordning
•       Information från styrelsen
•       Nomineringar
•       Övriga frågor, ej beslutsmässiga
•       Mötets avslutande