Kenneth Dådring

Namn: Kenneth Dådring
Bor i: Spången
Fritidsintressen: Politik, föreningsliv, lokalkultur/-historia

 

 

Brinner för:
• Att lyfta fram och säkerställa den enskildes rätt till valfrihet i det lokala sammanhanget. Jag vill att kommuninvånarna i Klippans kommun ska kunna ha ett större inflytande på sin egen situation i samhället. Det får vi bland annat genom att skapa processer där medborgarna i vår kommun får större direktinflytande och blir mindre styrda av rikspolitiken. De så kallade medborgardialoger som idag populärt nyttjas måste utvecklas till att bli Medborgarlöften. Idag är dialogmötena bara ”inlyssnande”. Jag tror på en process där utfallet av dialogen avslutas i ett löfte motsvarande den riktning som dialogen gått. Det kräver en helt annan process än idag, men skulle för medborgarna i vår kommun medföra ett ökat engagemang, större delaktighet och bredare inflytande.

• Att hitta lösningar där barn och unga samt våra äldre i samhället mer än idag ges ett fokus.

Varken rött, blått eller grönt . . .
bara sunt förnuft. Det kommer vi långt med!!!

VÅR FRAMTID – Klippan