Motioner

Värna det kommunala vetot

Inlämnad till kommunfullmäktige: 2020-12-21


Beslut utifrån ett Barn-, Äldre- och funktionsbegränsningsperspektiv

Inlämnad till kommunfullmäktige: 2020-12-21


P-skiva – Parkering med längre parkeringstider

Inlämnad till kommunfullmäktige: 2020-04-27


Flagga Sveriges två folk

Inlämnad till kommunfullmäktige: 2020-04-27


Parkeringssituationen – Klippan centrum

Inlämnad till kommunfullmäktige: 2020-03-23


En trygg och säker skola

Inlämnad till kommunfullmäktige: 2019-12-16


Miljö – Laddningsstolpar

Inlämnad till kommunfullmäktige: 2019-12-16


Öka kunskapen om funktionshinder, funktionsnedsättning och bemötande

Inlämnad till kommunfullmäktige: 2019-12-16


Funktionshinderspolitiska planer, strategier och mål

Inlämnad till kommunfullmäktige: 2019-11-25


Osynliggörande av delaktighet för medborgare

Inlämnad till kommunfullmäktige: 2019-11-25


Trafiksäkerheten vid barn- och ungdomsverksamhet

Inlämnad till kommunfullmäktige: 2019-10-28


Miljötänkande vid samtliga av kommunens
renoveringar och nybyggnationer

Inlämnad till kommunfullmäktige: 2019-09-23


Iordningställa badplatser i Klippans kommun

Inlämnad till kommunfullmäktige: 2019-06-24


Herrevadskloster – Ett kulturminne i förfall

Inlämnad till kommunfullmäktige: 2019-06-24


Gång/cykelväg Östra Ljungby – Klippan – Ljungbyhed – Söderåsens/Skäralid

Inlämnad till kommunfullmäktige: 2019-05-27


Hastighetsbegränsning inom Kommunens tätbebyggda områden

Inlämnad till kommun fullmäktige: 2019-05-27


Digital skyltning

Inlämnad till kommunfullmäktige: 2019-05-27


Klippan – En kommun där allt är möjligt –
även digitalt deltagande

Inlämnad till kommunfullmäktige: 2019-04-23


Politisk transparens, delaktighet och inflytande

Inlämnad till kommunfullmäktige: 2019-04-23


Möjlighet att skapa bättre förutsättningar för familjer
med behov

Inlämnad till kommunfullmäktige: 2019-03-25


Vikten av medborgarinflytande

Inlämnad till kommunfullmäktige: 2019-03-25


Kostnader och effekter av kommunanställda ordningsvakter

Inlämnad till kommunfullmäktige: 2019-03-25


Ökade möjligheter för allmänheten att möta
kommunens politiker

Inlämnad till kommunfullmäktige: 2019-02-25


En äldreomsorg med djur

Inlämnad till kommunfullmäktige: 2019-02-25


Synliggör Rönneå och öka attraktionskraften

Inlämnad till kommunfullmäktige: 2019-01-28


Ansvar för människor, djur och miljö. Nej till pyroteknik

Inlämnad till kommunfullmäktige: 2019-01-28


Äldreomsorg vid 85 år

Inlämnad till kommunfullmäktige: 2018-12-18


Parkeringssituation vid Torggatan / Brandstation

Inlämnad till kommunfullmäktige: 2018-12-18


Valfrihet att handla mat digitalt eller i affär

Inlämnad till kommunfullmäktige: 2018-12-18


Handikappkonsulent

Inlämnad till kommunfullmäktige: 2018-12-18


Dagbarnvårdare – Ett komplement till förskolan samt skapar valfrihet.

Inlämnad till kommunfullmäktige: 2018-11-27


Kameraövervakning för trygghet & säkerhet.

Inlämnad till kommunfullmäktige: 2018-11-27


Odlingslotter för kommunens invånare, samt en tillgång för biodlare 🐝 och närproducerad honung. 🍯

Inlämnad till kommunfullmäktige: 2018-11-27


Erbjuda sommarjobb till kommunens alla ungdomar som fyllt 16 år.

Inlämnad till kommunfullmäktige: 2018-11-27


Återvinning för ett hållbart samhälle. 

Inlämnad till kommunfullmäktige: 2018-11-27


Motioner skrivna och inlämnade av Kenneth & Helena Dådring innan VÅR FRAMTID – Klippan kommit in i kommunfullmäktige, men efter att Kenneth & Helena lämnat Moderaterna.