Miljö – Laddningsstolpar

I Klippans kommun, ej inräknat Tegelbruksskolan, finns totalt 112 st fordon varav 8st (7%) är rena elfordon, 13 st (11%) ladd/elhybrider och resterande 91 (82%) går på fossilt bränsle. Utöver dessa finns en bilpool med 11 bilar varav 3 st är rena elbilar och resterande är elhybrider.

Laddningstolpar finns vid kommunhuset, Åbyplan och järnvägsstationen. Alltså endast i centrala Klippan.
I dagsläget finns inga reella planer på att ökad utbyggnad av laddningsstolpar för kommunen.

Som kommunanställd kan man via leasingavtal privat köpa bil. Kravet är att man köper en miljöklassad bil.

Problemet som idag finns är att det saknas laddningsstolpar i större delen av kommunen.
1. Kommunens egen fordonsflotta (elbilar) kan inte nyttjas på ett optimalt sätt.
2. De kommunanställda som via kommunen har köpt elbilar kan inte ladda dessa på sina arbetsplatser.
3. Kommuninvånarna kan endast ladda sina elbilar vid hemmet och i centrala Klippan på ett fåtal platser.

Vår Framtid – Klippan yrkar på att fullmäktige beslutar:

  1. att kommunen snarast tar fram en plan för att öka möjligheten att ladda elbilar i anslutning till kommunala arbetsplatser
  2. att kommunen snarast tar fram en plan för att öka möjligheten att ladda elbilar i orterna Östra Ljungby, Ljungbyhed och Klippan