Iordningställa badplatser i Klippans Kommun

Kommunens tre badanläggningar diskuteras ofta bland oss politiker. Några partier hade dessutom detta som en valfråga. . .
Vi vet hur situationen för de tre badanläggningarna ser ut och vilka kostnader de medför. Vad vi inte diskuterar är kommunens naturbadplatser.
Fler och fler ser möjligheter i att nyttja dessa då det för många är ekonomin som sätter stopp för att åka till havet. Är det inte dags att vi börjar se över vad vi faktiskt har i vår fantastiska kommun vad gäller dessa bad?

Många medborgare i vår kommun nämner till exempel Tomabadet vid Bjärsgård, Elfdalen vid campingen, Spångenbron Ljungbyhed m.fl. Här har det tydligen tidigare varit fina bad med både strand och sandbotten. Många hänvisar till att badanläggningarnas klorerade vatten inte heller passar alla.

Vår Framtid – Klippan anser att några av dessa badplatser skulle kunna iordningställas för att öka kommunens invånare som valmöjlighet att välja om de vill bada i badanläggning och/eller naturliga vattendrag.

Vår Framtid – Klippan yrkar på att fullmäktige beslutar:

  1. Att utreda möjligheterna till att återställa några av de många naturbadplatser som finns i kommunen.