Herrevadskloster – Ett kulturminne i förfall

Initiativtagare till motionen: Medborgare i Klippans kommun

Vi i Klippans kommun har mycket att vara stolta över. Bland annat Herrevadskloster som är ett av alla kulturmärken.
Klostret anlades vid mitten av 1100-talet för cistercienserordens munkar från Cîteaux, som dotterkloster till Cîteaux. Troligen skedde det på initiativ av ärkebiskop Eskil i Lund. Herrevadskloster bjuder även på en militärhistoria som få känner till. Herrevadskloster användes fram till början av 1900-talet av Skånska husarregementet; under perioden 1858-1898 inkvarterades här exercisskvadroner. Åren 1902-1957 var Herrevadskloster remontdepå och användes sedan åren 1960-1994 som utbildningslokaler för Krigsflygskolan.

Att detta kulturminne och med dess befintlig kulturhistoria idag håller på att förfalla kan inte ses som ett gott betyg. Varken för kommunens invånare, kommunen eller kommande generationer. Vår framtid – Klippan anser därför att det är dags att kommunen med stor kraft och genom sina kontakter gör allt för att förfallet av Herrevadskloster får ett slut. Förutom allt ovan är Herrevadskloster en stolthet för kommunen och en stor turistattraktion som under många årtionden lockat många besökare till vår kommun.

Vår Framtid – Klippan yrkar på att fullmäktige beslutar:

  1. Att ge kommunstyrelsen uppdraget att starta upp en dialog med länsstyrelsen för att utreda möjligheter till bättre bevarande av Herrevadskloster.