Värna det kommunala vetot

Det finns olika åsikter om huruvida det kommunala självstyret ska öka eller minska.
Vår Framtid – Klippan anser att Sveriges kommuner, och med det sagt Klippans kommun, i sakfrågor ska styras av lokalt fattade kommunala beslut. Samtidigt har vi en känsla av att vi allt mer går åt motsatt håll.

Ett exempel på det gäller det sk kommunala veto som Sveriges kommuner har gällande etablering av vindkraftverk i en kommun. Vi är av uppfattningen att det vore bortom all rim och reson att förorda en försvagning eller till och med ett avskaffande av detta veto. Dessvärre finns krafter i vår riksdag som jobbar precis i denna riktning. För vår kommuns del skulle ett sådant avskaffande till exempel innebära att vårt ”tysta” och natursköna område i Färingtofta, skulle kunna etableras till bredden med stora snurrande vindkraftverk, utan att vi medborgare skulle kunna göra någonting åt saken.

Vår Framtid – Klippan yrkar därför på att fullmäktige beslutar:

  1. att kommunstyrelsen omedelbart och med tydlighet tillskriver Sveriges miljöminister, energiminister och landsbygdsminister i frågan och att det där tydligt framgår att vi fortsatt värnar det kommunala vetot i frågan.