Ökade möjligheter för allmänheten att möta kommunens politiker

Initiativtagare till motionen: Medlem i VF

Då motion ”Allmänhetens frågestund” blev avslagen i kommunfullmäktige anser Vår framtid – Klippan (VF) att nya möjligheter för allmänheten till möten med kommunpolitiker behöver införas.

Under valår är kommunens politiker synliga på bland annat egna arrangemang och olika debatter. VF anser att det är viktigt att kommunens lokalpartier syns även mellan valen och att detta sker på en gemensam arena. VF anser också att kommunens invånare ska ha möjlighet att ställa frågor och få svar på för dem viktiga frågor. De gemensamma arenorna kan vara större arrangemang i Klippan, Ljungbyhed och Östra Ljungby.

Vår Framtid – Klippan yrkar därför på att fullmäktige beslutar:

Att kommunen arrangerar politiska möten eller debatter minst en gång per år i Klippan, Ljungbyhed och Östra Ljungby. �