Trafiksäkerheten vid barn- och ungdomsverksamheten

En olycka händer så fort.

Vid ett flertal platser i kommunen utsätter vi barn och ungdomar för fara i samband med att de deltar vid olika fritidsaktiviteter. Några exempel är trafiksäkerheten vid Sågen där tydliga och upplysta övergångsställe saknas. Busshållplatsen vid samma plats är placerad så att den skymmer sikten för övriga bilister, trafikanter, cyklister och gående. Dessutom är belysningen efter mörkrets inbrott otillräcklig.
Vid Ljungbyheds idrottsplats är hastighetsbegränsningen 70 km/timme, det saknas övergångsställe samt belysning.

Vid ett flertal tillfällen har det varit ”nära” att olyckan har varit framme. Det har ännu inte hänt någonting allvarlig.
Vår Framtid – Klippan anser inte att det ska behöva hända en olycka för att problemen ska åtgärdas.

Vår Framtid – Klippan yrkar på att fullmäktige beslutar:

  1. Att trafiksäkerheten i anslutning till där barn- och ungdomsverksamhet bedrivs frekvent, ses över och säkras upp innan en olycka sker.