Handikappkonsulent

Kritiken är svidande i hela vårt avlånga land mot att lagen för personer med funktionsnedsättningar inte efterlevs. Lagen om stöd och service för personer med vissa funktionshinder är en viktig lag. Att man i hela landet har svårt att efterleva den är ingen ursäkt för Klippans kommun att följa samma väg. För oss i Vår Framtid – Klippan är det självklart att kommunen följer de lagar och förordningar som finns. Det är likaså oacceptabelt att det är ekonomin som styr och inte våra medborgares behov.

De personer som har behov av stöd och service är i en utsatt situation och har många gånger svårt att på egen hand ta diskussioner med kommunen och andra myndigheter. VF anser att med en av kommunen anställd handikappkonsulent skulle vi komma betydligt närmare ett jämlikt samhälle där levnadsvillkoren för de med funktionsnedsättningar är betydligt bättre.

I handikappkonsulentens uppdrag ska ingå att ge råd, stöd och information i frågor som rör personer med funktionssättning. Huvuduppgiften är att utifrån gällande lagstiftningar bevaka rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. I uppdraget ska också ingå att arbeta övergripande med handikappfrågor som rör andra områden i samhället: Kultur & fritid, byggnation & tillgänglighet, kollektivtrafik, social verksamhet, hälso-& sjukvård samt stödja kommunens handikapporganisationer.

Vår Framtid –Klippan yrkar därförpå att fullmäktige beslutar:

  1. att Klippanskommun utreder arbetsdirektiv samt skyndsamt anställer en Handikappkonsulent.