Valfrihet att välja barnomsorg

Valfrihet att välja barnomsorg

Barn är olika. Familjesituationer och arbetssituationer ser olika ut. I en kommun med visionen ” Här bor och mår vi bra ” ska det finnas alternativ till barnomsorg med tanke på vilka behov som det finns. Det ska finns bra barnomsorg och jag ska kunna välja familjedaghem eller förskola. Barn är olika och det är med barnet i fokus som barnomsorg ska kunna väljas.
Att våra dagbarnvårdare påverkar kommunens ranking negativt kan vara sant. Men med vetskapen om att barn mår bra i även i denna verksamhet, är
rankingen inget facit på vad som är bra/dåligt eller rätt/fel. Man skulle ju kunna fråga sig om rankingen visar vad som är bäst för barnet eller om det är en produkt av frågor och svar som vi inte satt med barnens bästa i fokus. . .
Klippans kommun har många fantastiska dagbarnvårdare som tyvärr många gånger osynliggörs. Detta är varken bra för dagbarnvårdarna, familjerna eller för vår kommun.
Vi vill alla att barnen ska få en trygg uppväxt. Alla barn är olika och med olika behov. De utvecklas dessutom olika vilket innebär att två barn i samma ålder inte nödvändigtvis har samma utvecklingskurva. Därför behövs både den kommunala förskolan och dagbarnvårdarna.

 

Vår Framtid – Klippan yrkar därför på att fullmäktige beslutar:

1. att i Klippans kommun ska valfrihet gälla oavsett vilken kommundel man väljer att bo i. Det ska både finnas kommunala dagbarnvårdare och förskolor.