P-skiva – Parkering med längre parkeringstider

Initiativtagare till motionen: Medlem i VF

P-skivan som infördes 1 februari 2020 är bra och underlättar för många. Dock är parkeringstiden kort. Några exempel på detta kan vara:
       Det är nu bokslutstider för många företagare. Ett möte med sin revisor tar ofta längre tid än 1 timme.

       När man ska fixa håret kan en klippning kan gå fort och en timme räcker, men att fixa håret kan också ta många fler timmar.

       Shopping och/eller restaurangbesök kan gå fort, men det kan också ta längre tid än en timme.

Detta påverkar våra företagare på ett negativt sätt, vilket är allt annat än företagsvänligt.  Kommunen ska ha ett företagsvänligt klimat där beslut inte ska påverka företagarna negativt.

Vår Framtid – Klippan anser att Klippans kommun ska skapa förutsättningar för ett företagsvänligt klimat. Kunder ska kunna nyttja de tjänster som erbjuds i Klippans centrum utan att behöva tänka parkeringstid. Klippans centrum ska vara ett levande centrum med mötesplatser och ett rikt affärsliv.

Vår Framtid – Klippan yrkar därför på att fullmäktige beslutar:

  1. att Klippans kommun skyndsamt ser över parkeringstiderna så att företagarna och kunderna inte begränsas av parkeringstiderna i Klippan centrum.