Möjligheten att skapa bättre förutsättningar för familjer med behov

Det finns många bra och nödvändiga bidrag. Sen finns det bidrag som är orättvisa och det finns bidrag som är påtvingade som t.ex. barnbidraget.

Att avsäga sig påtvingade bidrag är inte möjligt. Vilket är en orsak till de samhällsklyftor vi ser idag.
Vi vet att många familjer har svårt att ge sina barn det som idag är en norm i samhället. Det kan vara all ifrån kläder, mobiltelefoner till möjlighet för fritidsaktiviteter.

1937 var tanken med t.ex. barnbidraget att det skulle utjämna och underlätta för familjer med barn i en tuff tid. Idag är samhället förändrat. En del har t.ex. möjlighet att under flera år spara barnbidrag som ges till barnet som ett startkapital när det flyttar hemifrån. En del är beroende av bidraget för att överhuvudtaget överleva. Socialstyrelsen skriver: Barnbidrag ska gå till merkostnader som uppstår i hushåll där det finns barn.

Många i dagens samhälle värnar barn och unga. Många är villiga att betala mer i skatt om de med säkerhet visste att en skattehöjning skulle gå till barn och ungdomar.

Vår Framtid – Klippan anser att en socialfond kunde vara ett steg i rätt riktning där de som har möjlighet kunde sätta in pengar som ett stöd för de familjer som har det svårt.

Vår Framtid – Klippan yrkar på att fullmäktige beslutar:

  1. att utreda möjligheten till att inrätta en social fond som administreras och förvaltas av Socialnämnden
  2. att fonden är öppen för inbetalningar från gemene man
  3. att fonden är avsedd för barn upp till 18 år som är ekonomiskt utsatta och mantalsskrivna i Klippans kommun
  4. att uppdra till Socialnämnden att ta fram direktiv och riktlinjer för hantering av den sociala fonden