Kostnader och effekter av kommunanställda ordningsvakter

Vår Framtid – Klippan yrkar på att fullmäktige beslutar:

1.      att kommunen utreder kostnader och vilka effekter kommunanställda ordningsvakter i kommunen medför.