Ansvar för människor, djur och miljö. Nej till pyroteknik

Initiativtagare till motionen: Medlem i VF

Nyårsfirande är en fin och trevlig tradition som firas på olika sätt världen över.
Varje år sker dock stora tragedier p.g.a. fyrverkerier, framför allt kring nyår men även vid andra helger och olika evenemang.

Enligt tillgänglig statistik säljs fyrverkerier för över en kvarts miljard kronor årligen i Sverige. Förödelsen och lidandet som detta orsakar är enorm. Drygt 250 personer skadas varje år så svårt att det kräver sjukhusvård, ca hälften av dessa under 18 år. Många skador ger livslånga men, bl a ögonskador. I genomsnitt skadas någon så illa att någon avlider vartannat år.

Fyrverkerier är mycket miljöbelastande. Rött ljus kommer från strontiumjoner, grönt ljus från bariumjoner, som båda är radioaktiva joner. Förutom dessa ämnen kan nämnas blyföreningar, fenolhartser, naftalen, hexakloretan, PVC, kvicksilver, kadmium, svavel, krom, koppar m.m. Allt som skickas upp i luften kommer så småningom ner och hamnar i kretsloppet, i mark och vatten, och via växter och djur så småningom i vår föda.

För djur och djurägare innebär smällandet ett stort lidande. Varje nyår stressas djur till döds. Apotekens försäljning av lugnande medel ökar stort i december varje år för att förtvivlade hundägare ska försöka få hunden att överleva nyårstiden. Det är inte bara hundar som lider. Andra djur såsom katter, hästar och kor stressas svårt, även till döds, liksom vilda djur. De vilda djuren har ingen som ger omsorg i form av lugnande medel etc.

Vår Framtid – Klippan yrkar därför på att fullmäktige beslutar:

  1. att Klippans kommun aktivt visar ansvarstagande och avsätter resurser för att under kontrollerade former arrangera ett nyårsfirande med ljusfenomen i Klippan, Ljungbyhed
    och Östra Ljungby.
  2. att det skrivs in i den lokala ordningsstadgan att för att använda pyroteknik krävs tillstånd från kommunen.