Parkeringssituation vid Torggatan / Brandstation

Initiativtagare till motionen: Medlem i VF

Parkeringsmöjligheter är många gånger någonting som inte har hög prioritet. Men när det går så pass långt att parkerade fordon påverkar och försvårar bland annat brandkårens eventuella utryckningar höjs prioriteringen.

Längs med Torggatan och bredvid brandstationeni Klippan ligger många nya bostäder, två förskolor, en grundskola och en gymnasieskola. Innan de nya bostäderna byggdes, fanns parkeringsplatser där som bland annat personal på förskolor och skolor kunde nyttja. Dessa parkeringsplatser har tyvärr inte ersatts. Förskolornas och skolornas personal letar och hittar idag parkeringsplatser längs med gatorna i området.

Till samtliga skolformer lämnar och hämtar många föräldrar sina barn. På grund av brist av parkeringsplatser parkerar några av dem direkt utanför brandstationen, vilket kan förhindra deras verksamhet.

Vår Framtid –Klippan anser att detta är ett problem av stor vikt som måste åtgärdas. I området finns öppna ytor som skulle kunna vara parkeringsplats för personal, boende, besökare m.fl. Dessutom skulle det vara möjligt att skapa en trafiksäker av- och påstigningsplats för barn och elever på förskolorna och skolorna i området.

Vår Framtid –Klippan yrkar därförpå att fullmäktige beslutar:

  1. att Klippans kommunser över parkeringssituationen vid Torggatan och brandstationen.
  2. att Klippans kommun skapar fler parkeringsplatser i angivet område.