Valfrihet att handla mat digitalt eller i affär

Initiativtagare till motionen: Medlem i VF

Bara för att man är i behov av kommunens hjälpande händer betyder det inte att man avsäger sig sina åsikter eller att man ska fråntas sin valfrihet. För Vår framtid –Klippan(VF) innebär kommunens hjälpande händer att man får hjälp så att man kan fortsätta ett värdigt och innehållsrikt liv. I detta ingår absolut att man själv ska kunna påverka till exempel kylskåpets innehåll och varifrån innehållet kommer.

Att som idag beställa maten via nätet och Mathem kan inte vara enda och bästa alternativet. . . Vi är övertygade om att kommunens egna affärsinnehavare hade kunnat vara ett alternativ och komplement som dessutom hade ökat valfriheten. VF anser att det är oroväckande att kommunen valt att inte gynna våra affärsinnehavare på orterna. Vi ifrågasätter även argumentet att detta skulle gynna kommunens ekonomi och det stämmer absolut inte överens med kommunens vision ”Här bor och mår vi bra”. Vi kan dock se att det kan spara kraft hos de anställda, men vi är övertygade om att detta hade kunnat lösas på ett helt annat sätt.

Vår Framtid –Klippan yrkar därförpå att fullmäktige beslutar:

  1. att kommunen utreder alternativ och komplement till inköp av varor.
  2. att i utredningen kontakta kommunens lokala affärsinnehavare för att också gynna bygden.