Kameraövervakning för trygghet och säkerhet

Initiativtagare till motionen: Medborgare i Klippans kommun
I Klippan kommuns vision kan vi läsa ” Här bor och mår vi bra ” För mig som kommuninvånare betyder det bland annat att jag ska känna mig trygg och säker, att det finns bra barnomsorg och skola och att skattemedlen används på ett bra sätt som gynnar oss
kommuninvånare . . .
Många upplever att samhället idag är otryggt och var tredje kvinna känner sig otrygg i sitt eget bostadsområde. Lägger man där till den skadegörelse som sker i samhället så kan man inte låta bli att fundera på vart samhället är på väg. Kameraövervakning används idag i många olika sammanhang för att förbygga brottslighet, olyckor och skapar trygghet för så väl anställda som övriga kommuninvånare. Åker vi buss eller tåg, går och handlar på ICA eller vistas på många allmänna platser finns övervakningskameror. Idag är därför inte ett motargument som integritetskränkande hållbart.
Privatägda fastigheter, kommunens förskolor och skolor har under ett antal år varit utsatta för skadegörelse, inbrott och brand. Detta är inte acceptabelt. Genom att på kommunens förskolor och skolor på icke arbetstid använda kameraövervaknings som en del i det förbyggande arbetet mot brott och olyckor är vår övertygelse att vi både på kort och lång sikt kommer kunna använda skattemedlen på andra saker än att åtgärda skadegörelse, inbrott, brand mm. Detta är något som kommer gynna alla kommuninvånare och skapar trygghet och säkerhet för medborgarna, personal, barn & ungdomar samt de som bor i närheten av dessa fastigheter.
Klippans kommun ska vara en trygg kommun
Vår Framtid –Klippan yrkar därför på att fullmäktige beslutar:
1. att övervakningskameror utan dröjsmål sätts upp på och i anslutning till de
kommunala fastigheter där skadegörelse sker kontinuerligt.
2. att övervakningskameror därefter snarast möjligt sätts upp på alla kommunens skolor inklusive förskolor och fritidshem, samt de kommunala fastigheter där behov finns.