Återvinning för ett hållbart samhälle

Vi lever i ett samhälle där vi människor konsumerar efter vad vi vill ha istället för vad vårt behov är. Vi blir mer eller mindre tvingade till att slänga produkter istället för att de kan hitta nya ägare. Visst kan vi annonsera, men det kan upplevas som en ”tidstjuv”. För många är det därför enklare att avsätta tid för att åka till återvinningen med det man vill bli av med.
Noteras kan att ”Earth Overshoot Day” inföll rekordtidigt 2018. Redan den
1 augusti hade mänskligheten gjort av med årets ”budget” av förnybara resurser. Färska siffror visar att vi globalt lever som om vi hade 1,7 planeter till vårt förfogande och i Sverige som om vi hade cirka 4 planeter. På 1970-talet levde jordens befolkning globalt sett inom ramarna för en planet och ”Earth Overshoot Day” inföll då i december. Att återvinna och återanvända är förnuftigt, det sparar resurser och ger en bättre miljö. I många kommuner kan du idag lämna in på återvinningscentralerna allt du vill bli av med och samtidigt handla begagnade möbler, byggvaror, leksaker, köksutrustning och andra saker till låga priser. Ett riktigt bra exempel på kretslopp i praktiken!
Idag finns komplement till Återvinningscentraler, men det förutsätter att sakerna du lämnar kan tas i bruk omgående. På återvinningscentralen skulle det kunna skapas ett flertal arbetstillfällen. Arbetsuppgifter skulle kunna vara sortering, mindre reparationer och förädling av inlämnade produkter innan de säljs vidare. Att återvinna och återanvända är smart och riktigt, det sparar på våra resurser och ger oss alla en bättre miljö.
Klippans kommun är en kommun där vi enligt kommunens vision ” Bor och mår bra ”. Således borde en återvinningscentral med inlämningsmöjlighet och försäljning vara en absolut självklarhet.
Aldrig förr har någon generation lånat så mycket av framtiden som vi nu gör. Dags att börja tänka på vad vi lämnar efter oss . . .
Vår Framtid – Klippan yrkar därför på att fullmäktige beslutar:
1. att en handlingsplan upprättas så att en återvinningscentral med inlämning, tillvaratagande, reparation och försäljning blir en verklighet i kommunen där vi bor och mår bra.