Klippans kommun måste agera i frågan om Skäralid . . .

25 november hade Vår Framtid – Klippan en insändare på HD/Nst -Min mening ”Klippans kommun måste agera i frågan om Skäralid”.
Länk till Min mening

4 december fick vi ett svar från Hans-Bertil Sinclair (M), Johan Pettersson (S) och Christer Johansson (C). -Vi har gjort vad som är möjligt. . .
Länk till svar Min mening

Vår framtid – Klippan är dock inte nöjda med svaret och kommunledningens minst sagt tama agerande. . .
Så ett svar till Hans-Bertil Sinclair (M), Johan Pettersson (S) och Christer Johansson (C) är skrivet och inskickat till HD/Nst.se

Att allt inte står rätt till med den politiska styrningen i Klippans kommun, kan inte ha undgått någon. Vi i Vår Framtid – Klippan, har med flera insändare försökt beskriva hur det ser ut. Vi har även kunnat notera flertalet inlägg i tidningen som går i samma riktning, skrivet av medborgare helt utan koppling till politiken. Vi tycker det är väldigt bra att medborgare reagerar och belyser hur illa det är ställt. Samtidigt bekräftar det, den negativa situation som råder i vår kommun.

Det svar som gruppledarna för Centern, Socialdemokraterna och Moderaterna, ger på vårt inlägg med överskriften ”Klippans kommun måste agera i frågan om Skäralid” ger ytterligare bekräftelse i samma riktning. Man påstår att man ”har gjort vad som är möjligt”. Om samma tamhet gäller i andra frågor man tar beslut i, är det inte svårt att förstå varför den politiska styrningen i det närmaste är obefintlig.

Att anse att man gjort vad som är möjligt utan att ens avkräva ett svar från Länsstyrelsen måste benämnas som tamt. Likaså att man inte tagit fatt i ordförandeklubban och kallat alla berörda parter i Skäralidsärendet till dialogmöten med syfte att lösa situationen på ett så bra sätt som möjligt.

Om kommunen hade agerat åt detta håll hade det visat på ett engagemang, intresse och välvilja för kommunens bästa. Att däremot som nu är gjort, rycka på axlarna och säga att ”vi har gjort vad som är möjligt”, är att med all tänkbar tydlighet överge både näringar och medborgare i Klippans kommun.

Vår Framtid – Klippans Fullmäktigegrupp:

Kenneth Dådring
Lena Landin
Helena Dådring
Ernie Larsson