Lyssna på KF 2020-04-27

Här kan ni lyssna och se kommunfullmäktige måndag 2020-04-27
Ett kommunfullmäktige med reducerat antal ledamöter.
Klicka här

På ärendelistan:
* Val av justerare
* Föredragningslista
* Motion från Vår Framtid gällande parkeringstider
* Motion från Vår Framtid gällande flaggning för Sveriges två folk
* Val av nämndemän vid Helsingborgs Tingsrätt för perioden 2020-2023
* Årsredovisning 2019
* Revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 för Klippans kommun med prövning om ansvarsfrihet
*Kompletteringsbudget 2020
* Revidering – Budgetrestriktioner och budgetuppföljning
* Avgifter för barnomsorg vid eventuellt behov av begränsat öppethållande
* Redovisning av motioner vars beredning ej slutförts under 2020

Här kan ni läsa handlingarna till Kommunfullmäktige och även årsredovisningen.

Vår Framtid – Klippan håller fast vid tidigare beslut att inte närvara vid fysiska möten. Se tidigare inlägg från 2020-03-20