Osynlighet och Kommunfullmäktige 2020-04-27

Vår Framtid – Klippan har i våra tidigare inlägg skrivit om den ”tystnad” som råder från den styrande politiken i Klippan. Många kommuners ledande politiker håller kontakten med sina medborgare via bland annat sociala medier. Men tyvärr är det ”tyst” i Klippans kommun.

Efter lite letande på de olika sidorna om vad som hänt under mars-april och jag kan konstatera följande:
Socialdemokrater:
Mycket information från riksförbundet och om 1 maj-firandet. Delat information om läget i landet samt olika artiklar från media.
Moderaterna:
Ingen information under april. Från mars finns ett inlägg med tack till anställda samt att beslut tas med hänvisning till Folkhälsomyndigheten, MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) och Region Skåne m.fl.
Centerpartiet:
Ingen information funnen.

Totalt sett saknas information från den ledande majoriteten med lägesrapport och ”lugnande ord” om den situation vi befinner oss i från ett Klippan perspektiv. Det hade känts klart mycket bättre om kommunalrådet varit mer synlig. . .


Eloge och guldstjärna ska ges till tjänstemän och anställda i kommunen som både ger information och ser till att verksamheterna rullar.
Är det så att i denna krissituation är det kommunanställda som styr kommunen???

Igår var det kommunfullmäktige. Årsredovisningen 2019 godkändes utan att svar gavs på frågor rörande det föregående året.
Några saker som inte kommenterades var följande:
Måluppfyllelse: 45% av målen är uppfyllda. 45% ej helt uppfyllda och 10% ej uppfyllda.


Ett ej uppfyllt mått är medborgardialog.
Vår Framtid- Klippan har skrivit ett flertal motioner som rör detta och det hänger så klart även ihop med den ”tystnad” vi nu ser från den politiska ledningen. Ett flertal av dessa motioner har blivit avslagna eller har setts som besvarade. Min tolkning av detta blir att medborgarna kanske inte är så viktiga. . .  
Moderaterna skriver på sin Facebooksida att beslut tas ”med Er kunskap utifrån lokala förutsättningar”. Jag kan inte låta bli att fundera på HUR får Moderaterna denna kunskap då medborgarkontakten upplevs mer eller mindre osynlig. . .  

Barn och unga ser inte heller riktigt positivt ut trots att många resultat är bättre än tidigare. På fyra av måtten ligger kommunen på nivå med mitten av landet och tre av måtten ligger vi bland de 25% sämsta.
Hur ser planen ut för att förbättra för barn och unga?

Stöd och omsorg – Måtten kopplad till stöd och omsorg ger en indikation om försämring i verksamheten utifrån flera mått där vi också placerar oss bland de 25% sämsta i landet. Positivt är dock att det syns förbättringar i samband med personalkontinuiteten i hemtjänst och förbättringar vid särskilt boende inom äldreomsorgen. Här vill jag minnas att t.ex. inte Ljungbyhedsområdet ingår i underlaget.
Och detta är ett mått som anses vara uppfyllt. . . Hur går den ekvationen ihop???

Samhälle och miljö – Under de här området ser vi positiva resultat kring kommunens sätt att besvara mail och frågor via telefon. Även bemötandet bedöms som väldigt gott. Mindre positiva resultat är Delaktighetsindex och ekologiska livsmedel i verksamheten. Här ligger kommunen bland de 25% sämsta i landet.

Kommunens resultat är mycket positivt vad gäller ekonomiska värden.
Men hur är det med kvalitén? För oss är det skillnad på ekonomi och kvalité i verksamheterna.

Många frågor ställdes under detta kommunfullmäktige, men några svar levererades inte. Kanske kommer det senare . . . Hans-Bertil Sinclair sa att ”En hel del frågor kommer inte kunna bli besvarade” och ”Några skulle säkert jag kunnat svar på men det blev en kanonad av frågor här så jag måste återkomma i vissa utav av dem. . .

Det var lite kort om de ledande politikerna osynlighet och från årsredovisningen som godkändes vid gårdagens kommunfullmäktige. Vill ni läsa hela årsredovisningen kan ni ladda ner den här.


Avslutningsvis några positiva saker:
Kommunen erbjuder ett gott och varierande boendeutbud
Klippans kommun präglas av ett gott företagsklimat
Minskad andel överskuldsatta medborgare i Klippans kommun som har ärenden hos Kronofogden har minskat
Andelen personer som får regelbunden behandling med sömn/lugnande medel har minskat

Ha ett skönt avslut på april och en fortsatt skön vår. Var rädd om er //
Helena Dådring