VF årsmöte avklarat

Ett glatt gäng i blandade åldrar deltog idag på Vår Framtid -Klippans årsmöte. Efter att alla paragrafer var avverkade fortsatte diskussionerna om vart är vi på väg och hur kan vi fortsätta att påverka i just vår kommun. Mycket givande och inspirerande samtal.

Tack alla ni som var med!!!

Alla ni som missade . . . Bli medlem om ni inte redan är det . . .
Det kommer gå många fler tåg med många härliga diskussioner. Alla medlemmar inbjuds förutom till medlemsmöten/träffar till partiets gruppmöten. Vår utgångspunkt är alltid – Hur vi tillsammans skapar ETT BÄTTRE KLIPPAN!

Styrelsen 2020
Ordförande: Ernie Larsson
Vice ordförande: Gunilla Torstendahl
Sekreterare: Therese Larsson
Kassör: Helena Dådring
Ledamot: Björn Samuelsson
Suppleant: Terese Steen
Suppleant: Lena Landin
Adjungerad ledamot: Kenneth Dådring (Gruppledare)