Maktfullkomlighet!!!

Vi ser det i lokalpolitiken. Vi ser det på riksplanet. Effekterna av den maktfullkomlighet och bristen på lyhördhet och självkritik som de styrande partierna står för. Idag ett misstroende riktat mot vår regering som föll med siffrorna 181 röster för ett misstroendebeslut och 109 röster emot. Trots dess tydliga siffror . . . inte ett uns av självkritik och självrannsakan från de styrande partierna. Inte ett uns betänkande eller reflekterande över ”vad har vi gjort för att vi nu hamnar i denna såra och besvärliga situation”. I stället riktar man kanonerna utåt och mot att ett parti använt sig av sina demokratiska rättigheter att ställa misstroende mot regeringen. Ett agerande som ett fungerande styre absolut inte borde känna oro inför. Med rent mjöl i påsen skulle det aldrig gå så långt som till en misstroendeomröstning. Förslaget till att rikta misstroende är inget som uppkommer hastigt eller tas lättvindigt. Det är snarare en effekt av ett långt och tveksamt agerande där maktfullkomlighet och ett negligerande av demokratiskt framröstade partier haft en framträdande position på de styrandes agenda.

I lokalpolitiken i Klippan ser vi precis samma sak. SAMTLIGA PARTIER I OPPOSITION gjorde gemensam sak, träffades och skrev tillsammans ett brev till den styrande konstellationen S,C och M om att deras agerande i flera frågor i mångt och mycket äventyrar demokratin, vilket vi tycker är ytterst oroväckande. En normal reaktion på en så tungt framställande borde vara att kalla berörda för att reda ut situationen för att stärkta gå vidare. I stället väljer man likt på riksplanet, att helt och fullt negligera framställan och helt i enlighet med den maktfullkomlighet man tidigare påvisat, inte ens varken svara eller kommentera. Våra medborgare förtjänar bättre än detta.

En befogad fråga . . . vart är vi på väg med demokratin?

//Kenneth Dådring
Gruppledare Vår Framtid – Klippan