Kallelse Årsmöte

Ett år går fort och nu närmar sig vårt årsmöte.
Datum: 2020-03-08
Tid: 15:00
Plats: VF lokal, Storgatan 44 B, Klippan

Möteshandlingar finns i lokalen och kan även fås via e-post.
Frågor/oklarheter??? Kontakta ordförande Ernie Larsson
E-post: ernie@varframtid.com