Utdrag ur VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

Mötet har varit viktigt. Detta för att kunna ta till oss hur både medlemmarna och medborgarna upplever kommunen och vad som kan förändras till det bättre.

Allmänpolitiska läget i Klippan 2019
Det händer mycket i Klippan nu. Flera projekt och verksamheter börjar i allt större utsträckning synliggöra Klippan. För att nämna några: bygget av Kungsfiskareskolan i Klippan, färdigställande av allaktivitetshuset SÅGEN, Treklöverns höghusbygge på ”Emgårdstomten”, projektering av industritomter i Östra Ljungby samt uppköp av kraftverken i Rönneå med tillhörande projekt om återställning av det fria flödet. Som sagt, många och stora projekt. Men . . . samtliga av dessa projekt startades upp och cementerades av förra mandatperiodens styre. Det är de som då drev och beslutade om det som händer nu, med Kerstin Persson (S) i täten, som ska ha ”credit” för allt detta.

Det som händer i vår kommun just nu däremot, är dessvärre raka motsatsen. En låsning mellan de styrande partierna S, M och C som gör att inga väsentliga beslut fattas. Den politiska ambitionen, närvaron och styrningen har aldrig tidigare varit på så låga nivåer. Men med den högsta politiska ledningen som ställer in väsentliga möten och är begränsat närvarande i såväl kommunhus som i kommunens verksamheter, kanske inte resultatet kan förväntas bli annat.

Att lämna kommunens tjänstemän utan visioner, inriktningar och styrning hamnar verkligen inte som ett plus på den styrande majoritetens ”konto för ansvarstagande”. Tvärt om skapar det endast frustration, begränsningar och felaktiga processer.

Vår Framtid – Klippan försöker i alla sammanhang belysa den besvärliga situation kommunen just nu är i, vars effekter vi helt och fullt inte kommer att känna förrän om några år. Vi har ingen möjlighet att påverka eller ens ha direkt insyn i nämndernas arbete eftersom den styrande majoriteten valt att agera som de gör. Kvar har vi våra möjligheter i fullmäktige där vi genom direkt demokrati fått två mandat av medborgarna. Så det är endast genom denna kanal som vi fram till nästa val kan göra vår röst hörd och också påverka. Under det gångna året har vi därför varit mycket flitiga med att skriva motioner, vilket vi kommer att fortsätta med kommande år.


I december flyttade vi från lokalen i Ljungbyhed till ny lokal i Klippan centrum.