Vår Framtid-Klippans inställning i frågan gällande Ängelholm/Helsingborgs flygplats

Partiets fullmäktigegrupp (KF-gruppen) träffades den 18/8 för att diskutera den kallelse till det extra insatta fullmäktigemöte som de styrande kallat till. Detta extra insatta möte har två punkter på agendan: 1. Eventuellt förvärv av Ängelholm/Helsingborgs flygplats. 2. Budget 2021 Till mötet som ska hållas den 24/8 har man dessutom bestämt att trots den just nu ökande smittspridningen dubblerar man nu antalet ledamöter på mötet och kallar fullskaligt de 41 ledamöterna. Detta tycker vi är synnerligen olämpligt. Vår Framtids styrelse håller fast vid att våra ledamöter inte fysiskt ska medverka vid större möten (likt KF). Detta har också med all tänkbar tydlighet kommunicerats till de styrande i vår kommun. Att vi i augusti 2020 inte ens varken kan eller får medverka digitalt, trots att kommunallagen ger tillträde till det, måste också anses som riktigt dåligt.

Vi i VF:s KF-grupp har fått tillgång till alla handlingar som finns i ärendet. Dessa diskuterades som sagt på vårt interna möte den 18/8. Ärendet är otroligt stort men här kommer i alla fall några sammanfattande punkter. Dessa punkter är grunden till det ställningstagande för ett förvärv av flygplatsen som vi officiellt tagit. Dock kommer vi som sagt inte att kunna vara med i det officiella beslutet, eftersom vi ej kan medverka vid det kommande fullmäktigemötet.

 • Flygplatsen har och har alltid varit positivt för vår region.
 • Närheten till all kommunikation är viktig.
 • Utan Covid-19 skulle frågan inte ens finnas
 • Ingen annan än statliga eller kommunala resurser skulle i dagsläget kunna rädda flygplatsen
 • Flygplatsen har visat positivt resultat sedan PEAB tog över verksamheten
  (2018: 108 TSEK
 • Antal passagerare har minskat något från 2016 fram till utbrottet för Covid-19 och är i antal ungefär lika med Åre/Östersund och Visby, dvs ca 400 000/år (att jämför med Halmstads ca 125 000 och Kristianstads ca 40 000 passagerare/år).
 • Kostnad för köparen är 50 MSEK (kapital till bolagsköp, start av bolag, drift av flygplatsbolaget samt transaktionskostnader)
 • Detta belopp är ett maxbelopp där 30 av de 50 miljonerna är avsatt för drift och negativa resultat så länge pengarna räcker. Dvs . . . om vi ponerar att bolaget skulle göra ett negativt resultat på 10 miljoner/år räcker pengarna i 3 år. Om vi tänker oss ett scenario där bolaget gör ett negativt resultat på 1 miljon/år räcker pengarna i 30 år. Hur det blir???? Ja här är nog allas gissningar lika bra!!!
 • Klippans kommuns insats i detta = 1 435 000 SEK (OBS! Engångssumma och maxbelopp)
 • Klippans andel i detta är 2,87% (där Helsingborg 41,75%, Ängelholm 32,21% och Höganäs 10,71% har de största andelarna.
 • Andelarna är inte uträknade utifrån antalet medborgare utan beräknat utifrån en nyttjandegrad per invånare och kommun. Dvs Helsingborgare nyttjar procentuellt/invånare flygplatsen mer än tex Perstorpsbor. Sammantaget betalar alltså de större kommunerna mer procentuellt sett mer än de mindre.

Allt ovan har legat som grund för vårt ställningstagande. Vad som kanske är minst lika viktigt i sammanhanget är att om Ängelholm/Helsingborgs flygplats läggs ner, så äventyras även all verksamhet på Ljungbyheds flygplats. Varför då??? . . .

Jo, därför att en flygplats måste inneha ett antal specialistfunktioner som är styrt enligt Transportstyrelsen (som handhar flygverksamhet). Dessa specialistfunktioner delas idag mellan de båda flygplatserna. I händelse av en nedläggning skulle alla dessa kostnader trilla ner på Ljungbyhed.
Dvs den verksamhet som finns idag skulle tvingas att dela på alla de extra kostnaderna, vilket med stor sannolikhet skulle vara förödande för fler, och på sikt alla verksamheter inne på Ljungbyhed Park.

Kopplat till detta finns också den mycket väl ansedda Klippans Flygteknikcenter. Den gymnasieskola med riksintag, ligger inne på Ljungbyhed Park och har alltså elever från hela Sverige. Dessa elever har i stort sett all sin praktik på Ängelholm/Helsingborgs flygplats. En nedläggning av densamma skulle såklart också påverka skolans möjligheter till att fortsätta bedriva en i alla delar kompetent utbildning.

Kenneth Dådring
Lena Landin
Helena Dådring
Ernie Larsson