Kommunfullmäktige 20-06-22

 • 1. Utdelning av kultur- och föreningsledarpristagare
 • 2. Val av justerare
 • 3. Godkännande av föredragningslista
 • 4. Förslag till brukningsavgifter för allmänna vatten- och avloppsanläggningen 2020
 • 5. Mobilt team i Klippans kommun
 • 6. Förvärv av fastigheten Mölletofta 1:23, verksamhetsmark vid Mölletofta trafikplats
 • 7. Marköverlåtelsesavtal avseende del av fastigheten Östra Ljungby 3:2, markområde på verksamhetsområdet Månstorp
 • 8. Begäran om höjning av medlemsbidraget för Söderåsens miljöförbund
 • 9. Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 2020
 • 10. Årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet AV Media Skåne samt hemställan om ansvarsfrihet.
 • 11. Årsredovisning 2019 för kommunalförbundet Medelpunkten samt hemställan om ansvarsfrihet
 • 12. Fråga avseende ”Struktuellt hemlösa utan socialt behov”
 • 13. Delgivningsärenden