”Min mening” HD-Klippan

De styrande i Klippan fortsätter oförtrutet med att bruka sin makt genom att så långt möjligt, hålla de mindre partierna utanför. De gör det i sann demokratisk anda eftersom det enligt kommunallagen är helt i sin ordning.

För övrigt är det i samma skrift som det framgår att två partier som innan valet är röda respektive blåa och har fundamentalt olika uppfattning, efter valet kan slå sig ihop för ett enda syfte . . . makt. Som sagt, inget fel enligt kommunallagen utan det är det som vi idag kallar för demokrati.

Men moraliskt sett? Var det så här våra medborgare och väljare hade tänkt sig? Att röst på rött blir röst på blått??? Vän av ordning, men kanske utan så mycket insikt, kontrar med att ”men det händer mycket positivt i vår kommun nu”. Och det är helt rätt!!! Politiska processer är dessvärre ganska långdragna. Så i stort sett allt, och definitivt alla stora projekt som nu är på gång i vår kommun, är effekter från den förra mandatperioden. Där och då och med Kerstin Persson vid rodret, togs många kloka, tunga och bra beslut. Beslut som vi idag känner av som att det händer mycket. Rönneå-projektet, Kungsfiskareskolan, exploatering av industrimark i Östra Ljungby, Sågen, mfl är alla exempel på beslut som togs förra mandatperioden.

Det stiltje i ambition och den exkludering av mindre partier som vi nu kan uppleva, kommer dessvärre inte helt och fullt att kännas eller märkas av förrän under nästa mandatperiod. Men då lär mandatfördelningen se helt annorlunda ut än den gör idag.

Kenneth Dådring
Gruppledare Vår Framtid – Klippan