Parkeringsskivor till folket – självklart och varsågoda!!!

Med anledning av HD:s insändare av Annika Ingelström Nilssons (L)

Ja, så enkelt kunde de styrande i vår kommun kunnat hantera situationen. I stället väljer man att inte lyssna på en mycket stor del av oss medborgare och i stället göra . . . ingenting. Jag förstår att vissa beslut tar tid att fatta. Jag förstår också att vissa beslut kan vara besvärliga att ta speciellt om det är kopplat till stora kommande kostnader. Men att förse våra egna medborgare och besökare från övriga Sverige med lite goodwill inryms inte i dessa påståenden.

Vi i Vår Framtid, det enda parti i vår kommun som inte är styrt eller supportat från någon central organisation, bestämde oss för att göra något åt detta. Efter att vi fått väldigt många synpunkter angående parkeringsskivor i de medborgardialoger vi haft, tog vi beslutet att låta trycka upp och börja dela ut en kombinerad parkeringsskiva/isskrapa. Detta finansierades helt och hållet av våra egna medlemmar som tillsammans skrapade ihop vad som behövdes för att kunna köpa in 1 000 st, vilka vi började dela ut i helgen till de som så önskade.

Jag delar såklart Annika Ingelström Nilssons (L) åsikt att kommunen egentligen ska tillhandahålla dessa. Å andra sidan, när de nu inte gör det skulle man också kunnat gjort som Vår Framtid . . . helt enkelt bara fixa det. Det krävs bara lite sunt förnuft och en gnutta engagemang, så har man fått både nöjdare medborgare, fått till lite goodwill samt marknadsfört vår fantastiska kommun för besökande i vår kommun. Win-win-win till ingen kostnad!

Med sunt förnuft och lite engagemang kommer man långt!!!

Kenneth Dådring, Gruppledare