Insändare till hd.se på socialnämndens svar på vår tidigare insändare.

hd.se/klippan den 19 november 2021

Vår Framtid värnar alla medborgare i vår kommun

Om man är smutsigt illasinnad för att man värnar alla våra medborgares rättigheter – då är vi skyldiga. Om de styrande i Klippan tycker det är illasinnat att Vår framtid anser att en nämndsordförande är oengagerad och nonchalant när denne tycker vi behandlar våra medborgare på kommunens LSS-boende på ett bra och respektfullt sätt – trots de missförhållanden, lagöverträdelser och personliga tragedier som påvisats – då är vi skyldiga.

Och om det nu är så att större delen av socialnämnden också ställer sig bakom hur deras ordförande svarade på Lena Landins (Vår framtid) fråga i fullmäktige – ja, då tycker vi faktiskt också att hela nämnden är både oengagerad och nonchalant. Om det då också anses som både smutsigt och illasinnat, så är vi även skyldiga till detta.

Vår framtid värnar alla medborgare i vår kommun. Oavsett vilken ”färg” och ideologi de har. I våra medlemslistor har vi representanter från alla de etablerade i partierna. Så vår agenda är ganska lätt.

Besvärligare är det dock för flertalet av de andra partierna som till varje pris vill ha makt. Kosta vad det kosta vill.

Det tråkiga i detta sammanhang är att nämnden med sitt svar vill få bort fokus på huvudfrågan, nämligen att flera av de boende på kommunens LSS-boende inte ges sina lagstadgade rättigheter.

Vår framtid har denna mandatperiod lämnat in 37 motioner med förslag på förbättringar, 11 av dessa inom den sociala sektorn. Endast en av dessa har bifallits. På tal om att inte komma med konstruktiva förslag till förbättringar.

Vår framtid kommer även framöver och med alla medel vi råder över att fortsätta driva alla medborgares frågor för alla medborgares bästa. Trots att vi därmed kommer att anses som smutsigt illasinnade.

Ernie Larsson
Ordförande i Vår framtid