HÖGHASTIGHETSTÅG . . .

Vår Framtid – Klippan är övertygade om att det inte spelar någon som helst roll för någons planering om man kan åka till Stockholm på 2,5 timmar istället för på 3,5 timmar.
Däremot är det avgörande för väldigt många att man är framme på utsatt tid. Inget höghastighetståg i världen löser detta.

Det gör däremot en utbyggnad av befintlig järnvägsstruktur. Gör som i Finland och bygg 3, 4 eller 5 spår i bredd där det redan finns spår. På så sätt minskar dessutom sårbarheten vid reparation, service och fel. Ett spår stängt men trafiken flyter ändå på. Två spår stängda och trafiken flyter ändå på. Alltså bara fördelar med en sådan lösning.

Under de senaste 18 åren har det utretts och utretts samtidigt som massvis av våra, dina och mina skattepengar, fullständigt kastats i sjön. Vi tycker att det är så otroligt svagt av oss politiker att inte våga fatta de förnuftiga besluten utan 18 års utredning.

NEJ till ny höghastighetslinje för tåg men JA till en förbättrad och utbyggd tåginfrastruktur!!! . . .
Bifall!!! . . . börja bygg . . . Nu!!! . . . Så lång var den processen!!!