Motion gällande Barn-, äldre- och funktionsbegränsningsperspektiv

På senaste KF togs en av Vår Framtids många motioner upp för beslut. Innebörden i motionen var att det i alla beslut som tas, skall det framgå i protokollet vilka konsekvenser beslutet får, sett ur ett par specificerade punkter. Förutom de ekonomiska konsekvenserna skulle det också finnas med punkterna:
– Konsekvenser för barn:
– Konsekvenser för äldre:
– Konsekvenser för funktionsbegränsade:

Vi vet att det ofta tas beslut utan att man egentligen tillräckligt tänkt igenom vilka konsekvenser beslutet får. Att förutom ekonomiska konsekvenser också få med barn, äldre och funktionsbegränsade i fasta protokollspunkter, skulle göra att de absolut viktigaste konsekvenserna alltid både tydliggjordes och synliggjordes.

Svaret vi fick var att detta på annat sätt säkerställs i den beredningsprocess som föregår ett beslut. Därför beslutades det att motionen skulle anses BESVARAD. Eftersom man enligt vår åsikt inte egentligen svarat på motionen yrkade vi på återremiss, vilket röstades ner.

Vår Framtid reserverade sig mot beslutet.