Lek med risk för ökad smittspridning!?!

Svår ekvation för kommunfullmäktige!
41 ordinarie ledamöter + ev. ersättare + administration (personal) + tekniker + åhörare = ???

Enligt kommunallagen: 42 § Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Alltså kan inte åhörare nekas delta även om antalet personer i lokalen skulle överskrida Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Frågan är då: Kommer det att vara fler än 50 personer i lokalen och i så fall 1) ställs Kommunfullmäktige in eller 2) väljer kommunfullmäktige presidium (Gunilla Svensson, Tony Svensson, Jonas Lockman) att bryta mot Folkhälsomyndighetens rekommendationer?

På måndag den 24 aug får vi svaret. . .

Samtidigt som detta sker i vår kommun uppmanar Carl Johan Sonesson – Regionstyrelsens ordförande Region Skåne, oss alla till egenansvar och att vi tillsammans kan få den uppåtgående kurvan att vända nedåt.
Detta är saxat från Carl Johans inlägg på FB igår:

Fredag 21 augusti klockan 18:00. Skånes kamp mot Coronan. Etapp 3.Kurvorna ökar nu. Skåne befinner sig just nu i ett relativt utsatt läge vad gäller ökad smittspridning. Situationen är dock under kontroll avseende vårdkapacitet för de som blir svårt sjuka och måste ha vård men man får nu gå tillbaka cirka 7 veckor i tiden för att finna ungefär lika många inlagda personer, d v s vi är tillbaka till i början av juli. R-värdet som anger hur stor smittspridningen är ska ligga under 1 för att smittan inte ska öka men tyvärr har talet nu legat en bit över 1 i cirka tre veckor. Vi ser också att det är betydligt fler som konstateras vara smittade nu än jämfört med hur det såg ut för en månad sedan. Det är dock inte bland gruppen äldre som antalet smittade ökar särskilt mycket utan vi ser en klar ökning i antalet personer som smittas som är under 50 år, se bilagt diagram för hur ökningen ser ut per åldersgrupp. Detta kan nog också vara en förklaring till varför siffrorna till inlagda på sjukhus utan behov av intensivvård ökar medan patienter med behov av intensivvård faktiskt inte ökar. Fler smittas alltså och fler läggs in på sjukhus men tack och lov ökar inte antalet som är i behov av just intensivvård. Men det kan också vara så att de som nu ligger på sjukhus utan intensivvård blir sämre över tid och i ett senare skede kommer att kräva intensivvård. Låt oss hoppas att det inte är så. Antalet avlidna har under senaste veckan ökat marginellt men detta kan ju också komma att öka om nu fler insjuknar. Kort sagt befinner vi oss i ett mycket utsatt och allvarligt läge just nu.

Med det sagt vill jag dock poängtera och understryka att nuvarande utveckling går att förändra. Det visade vi i våras och det kan vi göra igen. Nu har merparten av turisterna börjat lämna Skåne och det är nu mer upp till oss skåningar att ta kontroll över situationen. Alla måste åter tänka på att hålla avstånd och se över ”onödiga” fysiska möten. Unga som äldre har ett lika stort ansvar. Många skolor arbetar exemplariskt med handsprit till alla barn som kommer in igen efter rasten och skolorna förbjuder föräldrar att beträda skollokalerna. Mycket bra intiativ. Många butiker arbetar med tydliga markeringar vid kassorna för att kunderna lättare ska komma ihåg avstånd och fler syns bära med munskydd på trånga platser. Jag tycker detta och mycket mer visar på att många fortfarande arbetar aktivt för att förbygga smittspridning.

Det är nu vi tillsammans ska trycka ner kurvans topp så att det blir en flackare kurva. Är ni minsta förkyld eller visar någon form av symptom så stanna hemma. Är ni på platser där det är svårt att hålla avstånd så försök att ta på ett munskydd (och studera då gärna innan hur ett munskydd ska användas på ett korrekt sätt). Själv använder jag munskydd då och då på ställen där jag tycker det är för många människor. Egenansvar är ett viktigt ord just nu. Gå inte in i butiker om det är för mycket folk. Ta bilen/cykeln istället för tåget/bussen om det är möjligt – eller ännu bättre arbeta hemifrån om din arbetsgivare godkänner det.

Det förekommer en del kritik, både befogad och obefogad, att det är mycket trångt i kollektivtrafiken. Absolut kan det vara så att det på särskilda turer är för trångt och då måste detta tas på mycket stort allvar men det är också bra att veta att på merparten av turerna är det relativt låg beläggningsgrad och att det inte gjorts några neddragningar i rusningstrafik. Jag har lagt med en bild som ni kan studera, där framkommer det att det totalt sett är rätt låg beläggningsgrad inom kollektivtrafiken.

Vi har alla kämpat hårt i sex månader och läkemedelsindustrin kommer nu allt längre i sin vaccinforskning. Vi ser ljuset – men vi är inte framme än. Om vi alla fortsätter kämpa så gör det skillnad och det räddar liv.Nu är klockan 18:00 och jag ska släcka ner mitt kontor i Kristianstad och önskar er alla en trevlig helg!Jag hoppas att jag nästa fredag kan rapportera om en bättre trend.

Ta hand om er! ❤️

Aktuella siffror Totalt antal konstaterade fall i Skåne: 4393(+282 på en vecka)Antal covid-patienter som vårdas på sjukhus i Skåne idag: Totalt 25 (+11 jämfört med en vecka sedan)varav 3 i intensivvård (-1 jämfört med för en vecka sedan)�Antal covid-positiva som avlidit: 273 (+2)+5